Afscheid van de intra-aortale ballonpomp?

Opinie
José P.S. Henriques
Bas A.J.M. de Mol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5936
Abstract

Met het verschijnen van de resultaten van de degelijk uitgevoerde, gerandomiseerde multicentrische studie van Thiele et al. over de effectiviteit van het inbrengen van de intra-aortale ballonpomp (IABP) bij patiënten met cardiogene shock is het afscheid ingeluid van een ‘goede oude vriend’.1 In deze grote studie, waaraan 600 patiënten deelnamen, werd het effect van de IABP op de sterfte in de eerste 30 dagen onderzocht. Er kon geen verschil in sterfte worden aangetoond. In de groep patiënten bij wie de ballonpomp ingezet werd, stierf 39,7% in de 1e maand na behandeling, terwijl dat in de groep zonder toepassing van de ballon 41,3% was.1,2 De verwachting is dat de IABP in de komende jaren steeds minder gebruikt zal gaan worden.

Werking van de intra-aortale ballonpomp

Rond 1960 is het gebruik van de IABP geïntroduceerd ter ondersteuning van de circulatie. De pomp wordt meestal via de liesslagader ingebracht en in…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, AMC Hartcentrum, Amsterdam.

Afd. Cardiologie: dr. J.P.S. Henriques, cardioloog.

Afd. Cardiothoracale chirurgie: prof.dr.mr.dr. B.A.J.M. de Mol, cardiothoracaal chirurg.

Contact dr. J.P.S. Henriques (j.p.henriques@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn belangen gemeld. Het AMC Hartcentrum waar de auteurs werkzaam zijn, ontving financiële ondersteuning van Abiomed, de producent van de Impella-pomp. Een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5936; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 9 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
José P.S. Henriques ICMJE-formulier
Bas A.J.M. de Mol ICMJE-formulier
Intra-aortale ballonpomp niet nuttig bij cardiogene shock

Ook interessant

Reacties