Het beschadigde hart: ondersteuning en herstel met het Impella-systeem

Annemarie E. Engström
Bas A.J.M. de Mol
Wim K. Lagrand
José P.S. Henriques
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2699
Abstract

Samenvatting

Mechanische hart- en circulatieondersteuning vervult een steeds grotere rol in de cardiologie, zowel bij de behandeling van cardiogene shock als bij de bescherming tegen hemodynamische instabiliteit tijdens hoogrisico-dotterbehandelingen. De intra-aortale ballonpomp (IABP) is de huidige standaardbehandeling op het gebied van mechanische hartondersteuning. Echter, de effectiviteit van deze behandeling lijkt beperkt, zowel in de acute als de electieve setting. Een nieuwe techniek die mogelijk een goed alternatief is voor de IABP is het Impella-systeem: een kleine microaxiale hartpomp gemonteerd op een katheter, die via de lies kan worden ingebracht. Het gebruik van de Impella-hartpomp tijdens electieve hoogrisico-dotterbehandelingen is veilig en effectief. Bij de behandeling van cardiogene shock leidt ondersteuning met het Impella-systeem bij een deel van de patiënten mogelijk tot gedeeltelijk herstel van de hartfunctie, vooropgesteld dat de behandeling wordt toegepast volgens een zorgvuldig gedefinieerd protocol.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Cardiologie: drs. A.E. Engström, arts-onderzoeker en dr. J.P.S. Henriques, cardioloog.

Afd. Cardiothoracale chirurgie: prof.dr.mr.dr. B.A.J.M. de Mol, cardiothoracaal chirurg.

Afd. Intensive Care: dr. W.K. Lagrand, cardioloog-intensivist.

Contact dr. J.P.S. Henriques (j.p.henriques@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: voor de financiering van werk gerelateerd aan dit manuscript ontving dr. J.P.S. Henriques via het instituut een beurs, honorarium en reiskostenvergoeding; dezelfde auteur ontving voor werkzaamheden buiten dit manuscript persoonlijke vergoeding wegens lidmaatschap van een bestuur, verrichten van onderzoek en houden van lezingen, en via het instituut wegens verklaring van deskundigheid en beurzen.
Aanvaard op 15 september 2010

Ook interessant

Reacties