Ondersteuning in de huisartspraktijk: juridische aspecten

Opinie
J. Legemaate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1309-12
Abstract

De laatste jaren zijn in huisartspraktijken steeds vaker, behalve de huisarts zelf, andere zorgverleners betrokken bij de zorgverlening aan de patiënt. De patiënt van de huisarts kan te maken krijgen met een praktijkondersteuner, een ‘nurse practitioner’ (NP) of een ‘physician assistant’ (PA). De praktijkassistente heeft al een uitvoeriger rol gekregen. Deze ontwikkeling maakt deel uit van de toenemende taakherschikking in de gezondheidszorg.

Door taakherschikking, zo is de gedachte, kan de zorg efficiënter en soms ook veiliger worden en kan men beter inspelen op de behoeften van de patiënt. Op die manier kan de huisarts het hoofd bieden aan een toegenomen zorgvraag. Het aantrekken van een praktijkondersteuner maakt het voor de huisarts ook mogelijk zich meer toe te leggen op bepaalde aspecten van de praktijkvoering.

Dergelijke ontwikkelingen op het vlak van taakherschikking roepen niet alleen zorginhoudelijke en organisatorische vragen op, maar ook juridische. Wat is de juridische positie van de huisarts…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO), Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Contact Hr.prof.mr.J.Legemaate, gezondheidsjurist (j.legemaate@fed.knmg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties