Specialist en assistent-geneeskundige; tuchtrechtelijke verdeling van verantwoordelijkheden

Perspectief
J.J. van der Helm
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1416-9
Abstract

Samenvatting

In de dagelijkse praktijk in ziekenhuisinstellingen speelt in belangrijke mate een verantwoordelijkheidsverdeling tussen specialisten en assistent-geneeskundigen. Die verantwoordelijkheidsverdeling vindt haar weerslag in de tuchtrechtelijke beoordeling van het handelen van de supervisor en de assistent-geneeskundige. Probleem daarbij is wel dat het tuchtrecht uitgaat van individuele aansprakelijkheid. Indien een patiënt ervoor kiest uitsluitend de assistent-geneeskundige aan te spreken is het afhankelijk van de omstandigheden of de assistent-geneeskundige zich op een tekortschietende begeleiding kan beroepen. De supervisor is verplicht voor de noodzakelijke begeleiding zorg te dragen dan wel de opdracht zelf uit te (laten) voeren wanneer de assistent-geneeskundige aangeeft dat een bepaalde opdracht de eigen bekwaamheid te boven gaat. Meer en meer speelt in de jurisprudentie de waarde van protocollen een rol.

Auteursinformatie

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Advocaten & Notarissen, sectie Gezondheidsrecht, Postbus 11.756, 2502 AT 's-Gravenhage.

Contact Mr.drs.J.J.van der Helm, advocaat (jj.vanderhelm@prdf.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties