Onderliggende oorzaken van diabetes mellitus

Klinische praktijk
Eric C.T. Geijteman
Elze G. van den Berg
Cleo R. van Rooijen
Frank Stam
Suat Simsek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4324
Abstract

Dames en Heren,

Als een patiënt hyperglykemie en overgewicht heeft met diverse risicofactoren voor hart- en vaatziekten, kan naar alle waarschijnlijkheid de diagnose ‘diabetes mellitus (DM) type 2’ worden gesteld.1 Hierop zal, afhankelijk van de bloedglucosewaarden bij presentatie, een behandeling ter verbetering van deze waarden worden ingesteld. Aan de hand van 2 patiënten willen wij duidelijk maken dat deze snelle manier van diagnosticeren niet altijd opgaat. DM kan een onderliggende oorzaak hebben die behandelconsequenties heeft. Deze behandeling kan de glucosehuishouding drastisch verbeteren en DM soms volledig doen verdwijnen.

Patiënt A, een 44-jarige man, meldde zich op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds een aantal uur bestaande klachten van zweten en een licht gevoel in het hoofd. Hij bleek al meerdere weken polyurie en polydipsie te hebben en was daarbij 10 kg afgevallen. De voorgeschiedenis vermeldde onbehandelde hypertensie en 3 jaar vóór de huidige presentatie 2 operaties voor een…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Interne geneeskunde, Alkmaar.

Drs. E.C.T. Geijteman en drs. C.R. van Rooijen, arts-assistenten; drs. E.G. van den Berg, coassistent; dr. F. Stam, internist-vasculair geneeskundige; dr. S. Simsek, internist-endocrinoloog en vasculair geneeskundige.

Contact dr. S. Simsek (s.simsek@mca.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: het instituut waarvoor S. Simsek werkzaam is, ontving subsidies voor onderzoeksprojecten en financiële vergoedingen voor lezingen van NovoNordisk en Sanofi. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 21 mei 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Eric C.T. Geijteman ICMJE-formulier
Elze G. van den Berg ICMJE-formulier
Cleo R. van Rooijen ICMJE-formulier
Frank Stam ICMJE-formulier
Suat Simsek ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Diabetes mellitus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties