Kinderen met obesitas en afbuigende lengtegroeicurve: ziekte van Cushing?

Klinische praktijk
Esther M. van Wezel
Hanneke M. van Santen
Wouter R. van Furth
Liesbeth Reneman
Peter H. Bisschop
A.S. Paul van Trotsenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4677
Abstract

Dames en Heren,

Obesitas op de kinderleeftijd is een veelvoorkomend en toenemend probleem. Om deze reden is het belangrijk om alarmsymptomen te definiëren wanneer er reden is tot aanvullend onderzoek.1 Wanneer een kind fors in gewicht toeneemt en daarbij een voor de rijpingsleeftijd te lage lengtegroeisnelheid heeft, is dat een alarmsymptoom. Endocriene aandoeningen moeten dan worden uitgesloten, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Cushing (cortisoloverproductie veroorzaakt door problemen in de hypofyse (ziekte van Cushing), de bijnieren of elders (ectopische vorm)).

In deze klinische les beschrijven wij 2 kinderen met obesitas en een afbuigende lengtegroeicurve ten gevolge van hypercortisolisme veroorzaakt door een adrenocorticotroop hormoon(ACTH)-producerend microadenoom in de hypofyse (ziekte van Cushing).

Patiënt A, een 11-jarig meisje, werd jaarlijks gecontroleerd door de kinderarts wegens coarctatio aortae die operatief gecorrigeerd was op de leeftijd van 8 jaar. Tijdens controle viel een extreme gewichtstoename op. Uit nadere anamnese bleek dat haar huid zeer…

Auteursinformatie

Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam.

Afd. Kinderendocrinologie: drs. E.M. van Wezel, coassistent (thans: arts-onderzoeker, AMC/Sanquin); dr. H.M. van Santen en dr. A.S.P. van Trotsenburg, kinderarts-endocrinologen.

Afd. Neurochirurgie: dr. W.R. van Furth, neurochirurg.

Afd. Radiologie: dr. L. Reneman, neuro-radioloog.

Afd. Endocrinologie: dr. P.H. Bisschop, internist-endocrinoloog.

Contact dr. H.M. van Santen (h.m.vansanten@amc.uva.nl)

Verantwoording

Drs. E.M. van Wezel en dr. H.M. van Santen droegen evenveel bij aan de totstandkoming van dit artikel.
Belangenconflict: er zijn belangen gemeld (zie www.ntvg.nl, zoeken op A4677; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 augustus 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties