Een zeldzame complicatie van diabetes mellitus type 1

Het syndroom van Mauriac

Klinische praktijk
Anne V.N. Schmetz
Mariëlle H. Dekker-Maas
Marianne P. den Breejen
Theo C.J. Sas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4678
Abstract

Dames en Heren,

In de afgelopen decennia is de zorg rondom kinderen met diabetes mellitus type 1 (DM1) aanzienlijk verbeterd. Tegenwoordig worden de meeste kinderen met DM1 behandeld met meerdere insuline-injecties per dag – meestal 4– of met continue-subcutane-infusie van insuline via een insulinepomp. Met deze behandelingen zou het mogelijk moeten zijn om elk kind met DM1 goed in te stellen. Daarbij blijft echter de mate van inzet en compliantie van de patiënt en diens familieleden van groot belang. Door matige compliantie lukt het bij een groot deel van de kinderen met DM1 niet om een HbA1c-waarde rond de 53 mmol/mol (oude eenheid 7%) te krijgen. Vooral kinderen met een persisterend sterk verhoogde HbA1c-waarde hebben een relatief hoog risico op verschillende complicaties op jongvolwassen en volwassen leeftijd. Een wat minder bekende complicatie, die vooral op de kinderleeftijd voorkomt, is het syndroom van Mauriac. Dit syndroom bestaat…

Auteursinformatie

Sophia Kinderziekenhuis, afd. IC kinderen, Erasmus MC, Rotterdam.

Drs. A.V.N. Schmetz, anios kindergeneeskunde.

Albert Schweitzerziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Dordrecht.

Drs. M.H. Dekker-Maas; drs. M.P. den Breejen, kinderartsen; dr. T.C.J. Sas, kinderarts-endocrinoloog.

Contact drs. A.V.N. Schmetz (anne_schmetz@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: M.P. den Breejen ontving voor onderwijs en congresbezoeken vergoedingen van Bosman, Medtronic, Mediq, Lily en Novo Nordisk. M.H. Dekker-Maas ontving van Teva een vergoeding voor het houden van een lezing. T.C.J. Sas ontving vergoedingen voor lezingen, auteurschap en congresbezoeken van Novo Nordisk, Pfizer en Lily. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 4 mei 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Anne V.N. Schmetz ICMJE-formulier
Mariëlle H. Dekker-Maas ICMJE-formulier
Marianne P. den Breejen ICMJE-formulier
Theo C.J. Sas ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties