Een trendanalyse en prognose

Onder- en overgewicht bij Amsterdamse kinderen

Onderzoek
Sanne J. Franssen
Marcel F. van der Wal
Pim Jansen
Manon van Eijsden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8967
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van trends in de prevalentie van matig en ernstig ondergewicht, overgewicht en obesitas bij Amsterdamse kinderen in de periode 2009-2013 en het berekenen van prognoses voor 2020.

Opzet

Historisch cohortonderzoek.

Methode

We analyseerden 158.730 lengte- en gewichtmetingen van 112.405 Amsterdamse kinderen. Matig ondergewicht, ernstig ondergewicht, overgewicht en obesitas bepaalden we op basis van internationale BMI-afkapwaarden. We analyseerden met ‘generalized estimating equations’ (GEE) de trends voor 2 leeftijdsgroepen, namelijk voorschoolse kinderen (2 of 3 jaar) en schoolgaande kinderen (5, 10 of 14 jaar). De prognoses voor 2020 bepaalden we met de ‘self-projecting’-methode, waarbij we de trend uit het verleden doortrokken naar de toekomst.

Resultaten

De prevalentie van matig ondergewicht steeg significant in beide leeftijdsgroepen. De prevalentie van ernstig ondergewicht veranderde niet. De prevalenties van overgewicht en obesitas namen significant af in beide leeftijdsgroepen. Deze trends waren vooral waarneembaar bij kinderen van Nederlandse afkomst. Bij de andere etnische herkomstgroepen waren ook dalingen te zien, maar niet consequent bij alle leeftijdsgroepen en niet voor zowel overgewicht als obesitas. Volgens de prognose voor 2020 zal de prevalentie van overgewicht en obesitas verder dalen en zal de prevalentie van ondergewicht stijgen.

Conclusie

Bij Amsterdamse kinderen dalen de prevalenties van overgewicht en obesitas, ook bij kinderen van Turkse of Marokkaanse afkomst. Toch zijn deze prevalenties nog steeds hoog, waardoor investeren in preventie noodzakelijk blijft. Daarnaast lijkt de prevalentie van matig ondergewicht toe te nemen. Daarom is het belangrijk om kinderen in alle BMI-klassen te blijven controleren.

Auteursinformatie

GGD Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Epidemiologie en Gezondheidsbevordering: drs. S.J. Franssen, onderzoeker; dr. M.F. van der Wal en dr.ir. M. van Eijsden, epidemiologen.

Afd. Jeugdgezondheidszorg: drs. P. Jansen, jeugdarts KNMG.

Contact drs. S.J. Franssen (sfranssen@ggd.amsterdam.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Francisca Galindo-Garre en dr. Daan Uitenbroek gaven advies bij de statistische analyses. Daarnaast droegen de artsen en verpleegkundigen van JGZ Amsterdam en de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra bij aan dit onderzoek door hun bevindingen nauwkeurig te registreren.

Auteur Belangenverstrengeling
Sanne J. Franssen ICMJE-formulier
Marcel F. van der Wal ICMJE-formulier
Pim Jansen ICMJE-formulier
Manon van Eijsden ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties