Aantal te dikke kinderen neemt langzaam af*

Onderzoek
Jeroen A. de Wilde
Paul H. Verkerk
Barend J.C. Middelkoop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7350
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de trends in de prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen met een Nederlandse, Turkse, Marokkaanse of Surinaams-Hindostaanse afkomst.

Opzet

Historisch cohortonderzoek.

Methode

We analyseerden 136.080 metingen van lengte en gewicht van 73.290 Haagse kinderen van 3-16 jaar oud, die waren geregistreerd in de periode 1999-2011. De BMI-klasse en BMI-standaarddeviatiescore (SDS) werden bepaald met de universele internationale criteria, waarbij ‘overgewicht’ was gedefinieerd als een volwassen BMI-equivalent ≥ 25 kg/m2, en ‘obesitas’ als een volwassen BMI-equivalent ≥ 30 kg/m2. Trends werden bepaald met logistische en lineaire regressieanalyses met respectievelijk gedichotomiseerde BMI-klasse en BMI-SDS als afhankelijke variabele en jaar van onderzoek als onafhankelijke variabele, waarbij gecorrigeerd werd voor geslacht, leeftijd en sociaal-economische status.

Resultaten

De prevalentie van overgewicht bij Nederlandse kinderen nam in de periode 1999-2011 statistisch significant af van 13 naar 11%, maar steeg bij Turkse kinderen van 25 naar 32%. Overgewicht bij kinderen van Marokkaanse of Surinaams-Hindostaanse afkomst bleef stabiel: in 2011 was de prevalentie respectievelijk 23 en 17%; de obesitasprevalentie nam in deze 2 groepen echter af. Bij Turkse kinderen toonden trendanalyses die waren beperkt tot de periode 2007-2011, geen significante veranderingen voor alle uitkomstmaten.

Conclusie

De afname van de obesitasprevalentie bij Nederlandse, Marokkaanse en Surinaams-Hindostaanse kinderen suggereert dat kinderen met overgewicht minder adipeus zijn geworden. De stabilisatie bij Turkse kinderen sinds 2007 geeft mogelijk aan dat het hoogste punt in de overgewichtprevalentie bij deze groep is bereikt.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Archives of Disease in Childhood (2014;99:46-51) met als titel ‘Declining and stabilising trends in prevalence of overweight and obesity in Dutch, Turkish, Moroccan and South Asian children 3-16 years of age between 1999 and 2011 in the Netherlands’. Afgedrukt met toestemming.

GGD Haaglanden, afdeling Jeugdgezondheidszorg, Den Haag.

TNO, afd. Child Health, Leiden.

Dr. P.H. Verkerk, arts maatschappij en gezondheid-jeugdarts KNMG-epidemioloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Prof.dr. B.J.C. Middelkoop, arts maatschappij en gezondheid-epidemioloog (tevens: GGD Haaglanden, afd. Epidemiologie, Den Haag).

Contact drs. J.A. de Wilde (jeroen.dewilde@denhaag.nl)

Verantwoording

Ron Smit (GGD/JGZ 4-19 jaar) en Marion Groeneveld (Jong Florence, JGZ 0-4 jaar) hielpen bij het verkrijgen van de gegevens uit de digitale gezondheidsdossiers van de jeugdgezondheidszorg.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 februari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Jeroen A. de Wilde ICMJE-formulier
Paul H. Verkerk ICMJE-formulier
Barend J.C. Middelkoop ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties