Omega-3-vetzuren in totale parenterale voeding: maken ze het verschil?

Opinie
Geert Wanten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2316
Abstract

Omega-3-vetzuren staan al jaren sterk in de belangstelling vanwege hun gunstige effect op de gezondheid. Zo kunnen van visolie afkomstige omega-3-vetzuren bijvoorbeeld het risico op hart- en vaatlijden verminderen. In de klinische les elders in dit tijdschrift wordt getoond waarom deze vetten ook als onderdeel van parenterale voeding bezig zijn aan een opmars. Ondanks de ontegenzeggelijk gunstige resultaten in diverse studies blijft het echter de vraag of deze effecten wel allemaal door omega-3-vetzuren worden veroorzaakt.

Leverziekte door totale parenterale voeding

Totale parenterale voeding (TPV) is de behandeling van keuze voor ernstig darmfalen. Meestal ontstaat het darmfalen door het verwijderen van een groot deel van de dunne darm, het zogenaamde korte-darmsyndroom, of bestaat een ernstig motiliteitsprobleem. Bij TPV worden alle nutriënten in wateroplosbare vorm toegediend via een centraal veneuze katheter. Leverfunctiestoornissen, variërend van lichte laboratoriumafwijkingen tot ernstige cholestase en irreversibel leverfalen, behoren tot de complicaties van deze behandeling. In de literatuur…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Darmfalen Unit, afd. Maag-, Darm-, en Leverziekten, Nijmegen.

Contact Dr. G. Wanten, maag-darm-leverarts (g.wanten@mdl.umcn.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 30 juni 2010
Belangenconflict: De auteur heeft ‘speaker’s fees’ ontvangen van de fabrikanten van de vetemulsies die in dit commentaar worden besproken. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Visolie bij langdurige parenterale voeding bij kinderen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties