Uitkomsten darmrevalidatieprogramma voor kinderen met kortedarmsyndroom

Onderzoek
Maarten Schurink
Vincent B. Nieuwenhuijs
Jan B.F. Hulscher
Erik Heineman
Edmond H.H.M. Rings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4690
Abstract

Samenvatting

Doel

Evalueren van het in 2001 geïntroduceerde darmrevalidatieprogramma voor kinderen met een kortedarmsyndroom (KDS) na uitgebreide darmresectie.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Van alle KDS-patiënten die in de periode 2001-2009 behandeld waren volgens het darmrevalidatieprogramma, werden demografische en algemene gegevens verzameld over de aandoening en de uitkomst van de darmrevalidatie. Uitkomstmaten waren intestinale autonomie, darm- en/of levertransplantatie en overleving.

Resultaten

10 jongens en 9 meisjes, geboren bij een mediane amenorroeduur van 36 weken, werden behandeld volgens het darmrevalidatieprogramma. 8 van hen waren van elders naar ons centrum verwezen, 3 maal zo veel als in de periode 1991-2000. Oorzaken van KDS waren: atresie (n = 3), gastroschisis (n = 2), volvulus (n = 9), necrotiserende enterocolitis (n = 3) of strangulatie (n = 2). De mediane lengte van de resterende dunne darm was 35 cm (uitersten: 10-70). Bij 14 patiënten was de ileocaecale klep nog aanwezig en alle patiënten hadden nog 25% of meer van het colon. De mediane follow-up was 25 maanden (uitersten: 50 dagen-9 jaar). Na totale parenterale voeding gedurende mediaan 138 dagen (uitersten: 41 dagen-11 jaar) bereikten 16 patiënten (84%) intestinale autonomie. Complicaties gerelateerd aan een centraalveneuze lijn traden bij iedere patiënt op; leverfunctiestoornissen traden op bij 13 patiënten (68%) en groeivertraging bij 5 patiënten (26%). 1 patiënt onderging een dunnedarmverlengende operatie. Geen van de patiënten onderging een dunnedarmtransplantatie, maar in verband met darmfalen-gerelateerd leverfalen kreeg 1 patiënt een levertransplantatie. De mortaliteit was 11%: 2 patiënten overleden door abdominale sepsis.

Conclusie

De introductie van een gespecialiseerd darmrevalidatieprogramma leidde bij 84% van de patiënten met KDS tot intestinale autonomie.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Kinderchirurgie: drs. M. Schurink, kinderchirurg in opleiding; dr. J.B.F. Hulscher en prof.dr. E. Heineman, kinderchirurgen.

Afd. Abdominale Chirurgie, Transplantatie en Orgaandonatie: dr. V.B. Nieuwenhuijs, abdominaal- en transplantatiechirurg.

Beatrix Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde: prof.dr. E.H.H.M. Rings, kinderarts-mdl.

Contact drs. M. Schurink (maartenschurink@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 april 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Maarten Schurink ICMJE-formulier
Vincent B. Nieuwenhuijs ICMJE-formulier
Jan B.F. Hulscher ICMJE-formulier
Erik Heineman ICMJE-formulier
Edmond H.H.M. Rings ICMJE-formulier
Leven met een korte darm: langer en beter?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties