Leven met een korte darm: langer en beter?

Opinie
Reinoud J.B.J. Gemke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4909
Abstract

Het effect van geavanceerde medische zorg voor ernstige aangeboren afwijkingen en jong verworven ziekten wordt meestal primair uitgedrukt als afname van de neonatale mortaliteit. De effecten op de latere gezondheid en kwaliteit van leven zijn echter vaak ernstiger dan verwacht, hoewel het uiteraard lang kan duren voordat daarover een goed beeld ontstaat.1-4

Het kortedarmsyndroom (KDS) is een zeldzame aandoening die kan ontstaan na dunnedarmresectie in verband met een congenitale darmafwijking of een neonataal verworven darmziekte, meestal als complicatie van pre- of dysmaturiteit. Bekende oorzaken zijn dunnedarmatresie, volvulus, strangulatie, gastroschisis en necrotiserende enterocolitis. Bij patiënten met deze aandoeningen moeten in de eerste levensdagen vaak onder tijdsdruk vérgaande beslissingen worden genomen; veelal ontstaat pas peroperatief een duidelijk beeld van de ernst en omvang van de darmischemie of -atresie.

Als de resterende darm na de operatie te kort is, leidt dat tot het ontstaan van KDS, terwijl het nalaten van een subtotale…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Contact Prof.dr. R.J.B.J. Gemke, kinderarts (rjbj.gemke@vumc.nl)

Verantwoording

Drs. C. Sleeboom, kinderchirurg, gaf commentaar op een eerdere versie van het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 april 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Reinoud J.B.J. Gemke ICMJE-formulier
Uitkomsten darmrevalidatieprogramma voor kinderen met kortedarmsyndroom
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties