omega-3-vetzuren hebben gunstig effect op lever

Visolie bij langdurige parenterale voeding bij kinderen

Klinische praktijk
Robbert A.M. Strijbosch
Thelma L. van den Hoonaard
Joanne F. Olieman
Johanna C. Escher
Ian P. Alwayn
Hanneke Meijers-IJsselstijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2003
Abstract

Dames en heren,

Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw wordt totale parenterale voeding (TPV) toegepast bij patiënten met een zogenaamd korte-darmsyndroom. Bij dit syndroom is sprake van onvoldoende capaciteit van de darm om voedingsstoffen op te nemen, hetzij door onvoldoende darmlengte (anatomisch korte-darmsyndroom) of door afwijkende functie (functioneel korte-darmsyndroom). Het komt voor zowel bij kinderen als volwassenen. In Nederland is de inschatting dat het korte-darmsyndroom bij kinderen ontstaat bij ongeveer 14 per 100.000 levendgeborenen.

Langdurig gebruik van TPV is gerelateerd aan verschillende complicaties. Onderbreking van de enterohepatische kringloop kan leiden tot het ontstaan van metabole stoornissen, cholestase, leversteatose, steatohepatitis, leverfibrose met uiteindelijk cirrose en terminaal leverfalen.1,2 In de laatste gevallen spreekt men van TPV-gerelateerde leverziekte. De prevalentie hiervan bij chronische gebruikers kan, afhankelijk van de gehanteerde definitie, oplopen tot 65%.3 De prevalentie van deze leverziekte is bij kinderen hoger dan bij volwassenen, en het ziektebeloop…

Auteursinformatie

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam.

Afd. Kinderchirurgie: drs. R.A.M. Strijbosch, arts; drs. T.L. van den Hoonaard, kinderchirurg; dr. J.F. Olieman, diëtist (tevens afd. Diëtetiek), dr. H. Meijers-IJsselstijn, kinderarts.

Afd. Kindergeneeskunde, maagdarmleverziekten: dr. J.C. Escher, kinderarts MDL.

Dalhousie University, Department of Surgery, Halifax, Nova Scotia, Canada.

Dr. I.P. Alwayn, chirurg.

Contactpersoon: dr. H. Meijers-IJsselstijn (h.meijers-ijsselstijn@erasmusmc.nl). 

Contact (h.meijers-ijsselstijn@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 juni 2010

Omega-3-vetzuren in totale parenterale voeding: maken ze het verschil?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties