Occlusie van de A. poplitea door een exostose
Open

Casuïstiek
21-02-2011
Christian B.L. Zonnenberg, Arthur van Noort en Denise Nio

Een 52-jarige vrouw zonder risicofactoren voor vaatlijden of voorafgaand trauma, presenteerde zich met langdurige pijnklachten van de rechter knie die uitstraalden naar de kuit. Röntgenfoto’s, duplex-echografie en MR-angiografie lieten een occlusie zien van de A. poplitea door twee exostosen aan de dorsale zijde van het proximale tibia. De exostosen werden operatief verwijderd. Het verdere postoperatieve beloop was ongecompliceerd. Bij controle na 6 weken had patiënte geen pijnklachten meer. Exostosen komen meestal voor op het distale femur en de proximale tibia. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij leiden tot vasculaire complicaties zoals stenose, occlusie en veneuze trombose. Bij patiënten met invaliderende klachten of vasculaire complicaties is operatieve behandeling geïndiceerd. Wanneer gekozen wordt voor een expectatief beleid dient men bij controle te letten op vasculaire complicaties en maligne ontaarding.