Occlusie van de A. poplitea door een exostose
Open

Casuïstiek
21-02-2011
Christian B.L. Zonnenberg, Arthur van Noort en Denise Nio
Gepubliceerd op 21-02-2011.
In print verschenen in week 9 2011.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2527