Obductie nuttig kwaliteitsinstrument vanwege onverwachte, klinisch relevante bevindingen en beantwoording van klinische vragen; een retrospectieve studie

Onderzoek
N.A. van Venrooij
J.J.W.M. Lenders
M.M.Y. Lammens
J.H.J.M. van Krieken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1318-22
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de frequentie van onverwachte, klinisch relevante bevindingen bij obducties in het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen en van het aantal beantwoorde vraagstellingen dat een obductie oplevert.

Opzet

Descriptief.

Methode

Alle 60 complete obductieverslagen van patiënten ouder dan 10 dagen uit de periode januari-april 2000 werden vergeleken met het gestelde in de aanvraagformulieren en ontslagbrieven.

Resultaten

Bij 20 patiënten (33) was een onverwachte, klinisch relevante bevinding gerapporteerd. Van de 187 klinische vraagstellingen waren 174 (93) beantwoord.

Conclusie

Obductie is een belangrijk instrument bij de verbetering van de kwaliteit van de geneeskunde.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Pathologie: mw.N.A.van Venrooij, student geneeskunde; dr.M.M.Y. Lammens en prof.dr.J.H.J.M.van Krieken, pathologen.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.J.J.W.M.Lenders, internist.

Contact prof.dr.J.H.J.M.van Krieken

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties