Obducties van jongvolwassenen onderzocht

De meerwaarde van postmortaal onderzoek

Foto: PixHound/shutterstock
Tess M. Wemeijer
Wilma L.J.M Duijst
Naomi van Zanten
A. Marije Hoogland
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7632
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht verkrijgen in hoe vaak obducties en andere postmortale onderzoeken worden uitgevoerd en de bijdrage van het ingezette postmortale onderzoek op het vaststellen van de doodsoorzaak van jongvolwassenen.

Opzet

Retrospectieve cohortstudie.

Methode

Voor dit onderzoek includeerden wij volwassen in de leeftijd 18-45 jaar die na natuurlijk overlijden in de periode januari 2000-oktober 2022 een klinische obductie hadden ondergaan in de Isala Klinieken te Zwolle. Deze natuurlijke overlijdensgevallen werden onderverdeeld in twee categorieën: verwacht en onverwacht overlijden. Per patiënt stelden wij vast welke postmortale onderzoeken waren ingezet en wat de bijdrage daarvan was op het vaststellen van de doodsoorzaak. De verzamelde data zijn verwerkt in een database en geanalyseerd.

Resultaten

In de onderzoeksperiode zijn 212 obducties uitgevoerd bij natuurlijk overleden personen in de leeftijdscategorie 18-45 jaar. Van deze 212 personen was het overlijden in 54 gevallen (25,5%) verwacht en in 158 gevallen (74,5%) onverwacht. Van 116 overledenen was de doodsoorzaak aanvankelijk onbekend (bij 7 verwachte en 109 onverwachte overlijdensgevallen). Na postmortaal onderzoek daalde dit tot 15 overlijdensgevallen (verwacht: 0; onverwacht: 15). Dit betreft een reductie van 54,7% naar 7,1%. Bij 16 (16,7%) van de overige 96 overledenen werd de veronderstelde diagnose of doodsoorzaak gereclassificeerd, omdat de juiste diagnose naar alle waarschijnlijkheid zou hebben geleid tot een verandering in de behandeling.

Conclusie

Het uitvoeren van postmortaal onderzoek draagt bij aan het reduceren van het aantal onbekende doodsoorzaken. Daarnaast geeft postmortaal onderzoek meer kennis over ziektebeelden, het verloop daarvan en de daadwerkelijke doodsoorzaak bij jongvolwassenen.

Auteursinformatie

GGD IJselland, Zwolle: drs. T.M. Wemeijer, forensisch arts in opleiding. Universiteit Maastricht, Maastricht: dr.mr. W.L.J.M. Duijst, hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht. Saxion, Enschede: N. van Zanten, stagiair pathologie en studente HBO forensisch onderzoek. Isala Klinieken, afd. Pathologie, Zwolle: dr. A.M. Hoogland, patholoog.

Contact T.M. Wemeijer (t.wemeijer@ggdijsselland.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Tess M. Wemeijer ICMJE-formulier
Wilma L.J.M Duijst ICMJE-formulier
Naomi van Zanten ICMJE-formulier
A. Marije Hoogland ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties