Nut van spironolacton bij diastolisch hartfalen

Onderzoek
Adriaan A. Voors
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6234
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Tot op heden is er nog geen medicament beschikbaar dat een bewezen afname geeft van mortaliteit en morbiditeit bij patiënten met hartfalen en een niet-afwijkende ejectiefractie van de linker ventrikel (diastolisch hartfalen).

Onderzoeksvraag

Wat zijn de effecten van behandeling met spironolacton 25 mg 1 dd op de diastolische functie en op het inspanningsvermogen van patiënten met diastolisch hartfalen?

Hoe werd dit onderzocht?

Het betrof een multicentrisch, prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek met 422 patiënten met hartfalen en een linker-ventrikel-ejectiefractie van 50% of meer, en met echocardiografisch bewijs voor diastolische disfunctie van de linker ventrikel.1

Belangrijkste resultaten

Behandeling met spironolacton gaf een verbetering van de diastolische functie, maar deze ging niet gepaard met een verbetering van het inspanningsvermogen. Tevens was er geen verschil tussen de patiënten uit de spironolactongroep en uit de placebogroep wat betreft symptomen van hartfalen en kwaliteit van leven.

Consequenties voor de praktijk

Nadat zowel ACE-remmers en angiotensine-receptorantagonisten niet effectief bleken voor de behandeling van diastolisch hartfalen, zijn de eerste resultaten van behandeling met spironolacton nu ook tegenvallend. Of de verbetering van de diastolische functie met spironolacton zal leiden tot een verlaging van morbiditeit en mortaliteit zal moeten blijken uit het aankomende grote TOPCAT-onderzoek (TOPCAT staat voor ‘Treatment Of Preserved Cardiac function heart failure with an aldosterone Antagonist Trial’), waarin 3445 patiënten zijn gerandomiseerd naar spironolacton of placebo (resultaten in november 2013 verwacht). Op dit moment is het advies om bij patiënten met diastolisch hartfalen de bloeddruk goed te behandelen en om bij tekenen van volumebelasting eventueel een lisdiureticum te geven.

Literatuur
  1. Edelmann F, Wachter R, Schmidt AG, et al. Effect of spironolactone on diastolic function and exercise capacity in patients with heart failure with preserved ejection fraction: the Aldo-DHF randomized controlled trial. JAMA. 2013;309:781-91. Medline

Auteursinformatie

Contact (a.a.voors@thorax.umcg.nl)

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Hartfalen

Gerelateerde artikelen

Reacties