Diastolisch hartfalen

Klinische praktijk
Y.M. Smulders
C.D.A. Stehouwer
J.G.F. Bronzwaer
O. Kamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2467-70
Abstract

Samenvatting

- Hartfalen met een overwegend diastolische functiestoornis komt vooral voor bij ouderen. Op het 70e levensjaar heeft ongeveer de helft van de hartfalenpatiënten diastolisch hartfalen.

- Hypertensie en overgewicht zijn veelvoorkomende onderliggende aandoeningen bij diastolisch hartfalen.

- De mortaliteit van diastolisch hartfalen is gelijk of hooguit slechts in geringe mate lager dan die van hartfalen door systolische disfunctie.

- Met echocardiografie kan diastolisch hartfalen worden onderscheiden van systolisch hartfalen: patiënten met hartfalen en een normale ejectiefractie hebben vrijwel zeker een overwegend diastolische functiestoornis.

- Er bestaan weinig gegevens over de optimale medicamenteuze behandelstrategie voor patiënten met diastolisch hartfalen. Angiotensine-converterendenzym(ACE)-remmers, β-blok-kers en (non-dihydropyridine)calciumantagonisten lijken gunstig. Digoxine is mogelijk gecontraïndiceerd.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.Y.M.Smulders en prof.dr.C.D.A. Stehouwer, internisten.

Afd. Cardiologie: dr.J.G.F.Bronzwaer en dr.O.Kamp, cardiologen.

Contact dr.Y.M.Smulders (y.smulders@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties