Niet altijd onschuldig

Non-typhoidale Salmonella-infecties

Klinische praktijk
Job J. Engel
Marloes Dekkers
Marjo E.E. van Kasteren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4259
Abstract

Dames en Heren,

Een infectie met non-typhoidale Salmonellae (NTS) leidt veelal tot een zelflimiterende gastro-entiritis met diarree en koorts. Bij een klein deel van de patiënten leidt deze besmetting echter tot een systemische infectie met bacteriëmie, ernstige extra-intestinale verschijnselen en soms zelfs tot overlijden. Dat dit beloop lastig te herkennen is en vaker voorkomt bij bepaalde gepredisponeerde groepen, illustreren wij aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen.

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Patiënt A, een 79-jarige Indonesische vrouw, had in de voorgeschiedenis COPD (GOLD-klasse 2) en psoriasis, waarvoor zij methotrexaat gebruikte. Zij kwam op de Spoedeisende Hulp wegens verwardheid en recidiverende koortsepisoden en werd opgenomen op de afdeling Geriatrie. Er werden bloedkweken afgenomen en 1 dag na afname bleek in 2 flesjes al Salmonella enteritidis te groeien. De feceskweken bleven alle negatief. Patiënte kreeg hierop intraveneus ceftriaxon 2000 mg 1 dd. Vervolgkweken bleven negatief. Het advies van de infectioloog om een PET-scan te maken werd niet opgevolgd vanwege het vermoeden op een levercirrose met beperkte levensverwachting. Patiënte knapte echter vlot op en werd na 14 dagen behandeling uit het ziekenhuis ontslagen.

Een maand later werd zij opnieuw opgenomen in verband met malaise en koorts en waren de bloedkweken (2 flesjes) opnieuw positief voor Salmonella enteritidis. Zij kreeg opnieuw ceftriaxon en er werd een PET-scan verricht, waarop een para-aortaal abces zichtbaar was…

Auteursinformatie

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Tilburg: drs. J.J. Engel, aios interne geneeskunde; drs. M. Dekkers, aios interne geneeskunde; dr. M.E.E. van Kasteren, internist-infectioloog.

Contact M. Dekkers (dekkers_marloes@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De eerste twee auteurs leverden een gelijke bijdrage aan het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Job J. Engel ICMJE-formulier
Marloes Dekkers ICMJE-formulier
Marjo E.E. van Kasteren ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties