Hoe traceer je de bron van een uitbraak?

Een uitbraak met Campylobacter fetus na het eten van rauwmelkse schapenkaas

Klinische praktijk
Hetty Koppenaal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1704
Abstract

Dames en Heren,

Binnen het bestek van enkele zomermaanden meldden zich in ons ziekenhuis een ongebruikelijk groot aantal patiënten met koorts en malaise ten gevolge van een infectie met Campylobacter fetus. In dit artikel bespreken wij van twee patiënten de ziektegeschiedenis. Ook beschrijven wij de korte zoektocht naar de gemeenschappelijke bron en de maatregelen die daarop genomen werden.

Patiënt A, een 76-jarige man, wordt opgenomen met koorts sinds een dag en algehele malaise na een periode met diarree. Zijn voorgeschiedenis vermeldt een non-Hodgkin-lymfoom en miltextirpatie in 2000. Patiënt gebruikt omeprazol, bisoprolol en tamsulosine.

Bij lichamelijk onderzoek zien we een zieke man met een temperatuur van 39,3°C, een bloeddruk van 95/55 mmHg en een polsfrequentie van 96/minuut. Laboratoriumonderzoek toont een leukocytengetal van 15,9 x 109/l en een CRP-waarde van 85 mg/l. De thoraxfoto en het urinesediment zijn niet afwijkend. Patiënt wordt op verdenking van een infectieuze oorzaak volgens…

Auteursinformatie

*Namens de uitbraakonderzoeksgroep, waarvan de samenstelling aan het eind van dit artikel staat vermeld.

1GGD Zeeland, afd. Infectieziektebestrijding, Goes.

Contact Drs. H. Koppenaal, arts maatschappij en gezondheid (hetty.koppenaal@ggdzeeland.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De multidisciplinaire outbreak-onderzoeksgroep die ten behoeve van deze C. fetus-uitbraak werd samengesteld bestond uit de volgende leden: drs. Hetty Koppenaal (arts maatschappij en gezondheid, infectieziektebestrijding) en drs. Fleur Groenendijk (arts infectieziektebestrijding, AIOS maatschappij en gezondheid), beiden GGD Zeeland, Goes; drs. Marcel van den Berge (internist infectioloog), Admiraal de Ruyterziekenhuis, Goes; dr. Erwin Verkade (arts-microbioloog), CERTE medische diagnostiek en advies, Groningen; dr. Kees Verduin (arts-microbioloog), Amphia Ziekenhuis, Breda; dr. Aldert Zomer (bio-informaticus), dr. Birgitta Duim (moleculair bioloog) en prof.dr. Jaap Wagenaar (dierenarts), faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht en WHO Collaborating Center for Campylobacter/OIE Reference Laboratory for Campylobacteriosis, Utrecht; Aloys Tijsma, MSc (senior inspecteur) en mr. Marcel Spierenburg, MSc (dierenarts, jurist), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; dr. Margreet te Wierik (arts maatschappij en gezondheid, infectieziektebestrijding – epidemioloog. RIVM, Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Auteur Belangenverstrengeling
Hetty Koppenaal ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties