Wel degelijk mogelijk

Nitrofurantoïne voor urineweginfecties bij mannen?

Klinische praktijk
Jaap ten Oever
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5235
Abstract

Nitrofurantoïne is aantrekkelijk voor de behandeling van een urineweginfectie omdat de belangrijkste uropathogenen er meestal gevoelig voor zijn. Nitrofurantoïne bereikt echter onvoldoende hoge concentraties in weefsel, waardoor het alleen geschikt is als behandeling voor cystitis. De kern van de vraag of ook mannen met nitrofurantoïne behandeld kunnen worden, spitst zich dan ook toe op de vraag hoe vaak de prostaat betrokken is bij een – al dan niet vermeende – cystitis. Bij urineweginfecties met koorts is dit meestal het geval. Gegevens ontbreken echter voor de groep mannen bij wie er geen anamnestische en fysieke kenmerken van weefselinvasie zijn.

Werkzaamheid

Er zijn geen gerandomiseerde vergelijkende studies van nitrofurantoïne voor de behandeling van urineweginfecties bij mannen. De NHG-standaard ‘Urineweginfecties’ beschrijft dat 27-40% van de mannen met een nitrofurantoïnevoorschrift binnen 60 dagen een nieuw antibioticum kreeg voorgeschreven. De interpretatie van dit gegeven is moeilijk, omdat we niet weten of de behandelaar…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: dr. J. ten Oever, internist-infectioloog.

Contact J. ten Oever (Jaap.tenOever@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jaap ten Oever ICMJE-formulier
Nitrofurantoïne minder effectief bij patiënten met een verminderde nierfunctie*
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties