Moet het wel de eerste keus zijn?

Nitrofurantoïne voor urineweginfecties bij mannen

Klinische praktijk
Tim J.A. Dekker
Anouk E. Muller
Luc B.S. Gelinck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4142
Abstract

Urineweginfecties zijn een van de meest gestelde diagnoses in de eerstelijnszorg. De NHG-standaard ‘Urineweginfecties’ raadt voor een ongecompliceerde cystitis bij vrouwen én mannen het gebruik van nitrofurantoïne aan. Voor het gebruik van nitrofurantoïne bij mannen zijn naast de positieve aspecten ook wel nadelen te noemen.

Positieve kanten

Nitrofurantoïne is om meerdere redenen een aantrekkelijk antibioticum. Resistentie van Escherichia coli tegen nitrofurantoïne is in de huisartsenpopulatie een stuk lager (2%) dan die tegen amoxicilline (38%), cotrimoxazol (21%) en ciprofloxacine (11%). Resistentie tegen nitrofurantoïne neemt bovendien niet wezenlijk toe in de poliklinische ziekenhuispopulatie, in tegenstelling tot die tegen ciprofloxacine. Bedenk daarbij dat de resistentie in andere Europese landen toeneemt, dan zijn dat redenen genoeg om zoveel mogelijk chinolonsparend te behandelen.

Hoewel ernstige bijwerkingen van nitrofurantoïne bekend zijn, wordt behandeling met dit middel over het algemeen goed verdragen. Nitrofurantoïne is bovendien effectief als behandeling voor cystitis bij vrouwen.1 De NHG-standaard onderbouwt de…

Auteursinformatie

Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag. Afd. Interne Geneeskunde: dr. T.J.A. Dekker, aios interne geneeskunde; dr. L.B.S. Gelinck, internist-infectioloog en internist acute geneeskunde. Afd. Medische Microbiologie: dr. A.E. Muller, arts-microbioloog (tevens: Erasmus MC, Rotterdam).

Contact T.J.A. Dekker (t.j.a.dekker@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Tim J.A. Dekker ICMJE-formulier
Anouk E. Muller ICMJE-formulier
Luc B.S. Gelinck ICMJE-formulier
Nitrofurantoïne minder effectief bij patiënten met een verminderde nierfunctie*
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties