Relatie overgewicht en sociaaleconomische status: pas na 3e levensjaar

Relatie overgewicht en sociaaleconomische status: pas na 3e levensjaar
Open

Nieuws
11-08-2010
Hidde Boersma
 

De omgekeerde relatie tussen overgewicht en sociaaleconomische status die bij ouderen zichtbaar is, is bij kinderen tot 3 jaar nog niet aanwezig. De trend is zelfs dat jonge kinderen uit een lager milieu lichter zijn dan die uit een hoger milieu. Dat blijkt uit een recente studie uitgevoerd onder leiding van Lenie van Rossem van het Erasmus MC (J Pediatr. 2010; doi:10.1016/j.jpeds.2010.06.008).

De onderzoekers gebruikten data van 2954 Nederlandse kinderen die geboren zijn in en om Rotterdam in 2002-2006. Als maat voor de sociaaleconomische status namen de onderzoekers de opleiding van de ouders, onderverdeeld in middelbare school (laag), lagere vervolg opleiding (mid-laag), bachelor (mid-hoog) en master (hoog). Als tweede maat namen ze het inkomen van het gezin, waarbij de grens tussen hoog en laag lag bij 1600 euro per maand. De BMI-SDS gecorrigeerd voor leeftijd van de kinderen werd vervolgens bepaald na 24 en 36 maanden. Als covariabelen namen de onderzoekers het wel of niet roken tijdens zwangerschap, de BMI van de moeder, het geboortegewicht, zwangerschapsduur en het borstvoedingsgedrag mee, alle variabelen die hun invloed kunnen hebben op de BMI-SDS van de jonge kinderen.

Het bleek dat na 24 maanden de BMI-SDS bij kinderen uit een laag tot mid-hoog sociaaleconomisch milieu lager was dan die uit een hoog milieu. Na 36 maanden was dit verschil echter niet meer significant aanwezig. Waarschijnlijk is de lagere BMI-SDS te verklaren vanuit een lager geboortegewicht van kinderen uit een laag milieu. Het duurt vervolgens 2 tot 3 jaar om de meer bevoordeelde kinderen in te halen. Uit eerder onderzoek is bekend dat kinderen uit lagere milieus vanaf hun 5e levensjaar significant zwaarder zijn dan hun equivalenten uit een hoog milieu. Uit deze studie blijkt dat het verschil zich vooral manifesteert tussen het 3e en 5e jaar. (Bijdrage: Hidde Boersma.)

Literatuur