het ‘Generation R’onderzoek

Intra-uteriene groei en een moeilijk temperament bij baby’s

Onderzoek
Sabine J. Roza
Pol A.C. van Lier
Vincent W.V. Jaddoe
Eric A.P. Steegers
Henriette A. Moll
Johan P. Mackenbach
Albert Hofman
Frank C. Verhulst
Henning Tiemeier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1751
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of en hoe intra-uteriene groeipatronen verband houden met een moeilijk temperament op de kinderleeftijd.

Opzet

Prospectief cohortonderzoek vanaf het foetale stadium.

Methode

Foetale groeikarakteristieken van 3792 baby’s werden op verschillende momenten tijdens de zwangerschap gemeten met echografie, waardoor groeipatronen van het hoofd, de buik en de totale foetus konden worden berekend. Temperament op de leeftijd van 6 maanden werd in kaart gebracht met de ‘Infant Behavior Questionnaire-Revised’. Vervolgens analyseerden wij de relatie tussen het geboortegewicht en de intra-uteriene groei enerzijds en het temperament anderzijds.

Resultaten

Een lager geboortegewicht hing samen met hyperactiviteit en langdurige interesse in eenzelfde object, ook na correctie voor zwangerschapsduur. Factoren van de moeder zoals lengte, leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit verklaarden deze relatie echter volledig. Verminderde intra-uteriene gewichtstoename hield verband met hyperactiviteit en verminderde troostbaarheid, maar ook deze relaties verdwenen na correctie voor moeder- en kindvariabelen. Na volledige correctie bleef alleen een verband bestaan tussen verminderde intra-uteriene gewichtstoename en een langdurige interesse in eenzelfde object.

Conclusies

We vonden slechts in beperkte mate aanwijzingen voor een onafhankelijke relatie tussen intra-uteriene groeipatronen en een moeilijk temperament bij jonge kinderen. Genetische en sociaaleconomische factoren verklaren een groot deel van de gevonden verbanden.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in the Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (2008;47:264-72) met als titel: ‘Intrauterine growth and infant temperamental difficulties: the Generation R study’.

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie: dr. S.J. Roza, arts in opleiding tot psychiater (tevens: afd. Psychiatrie en afd. Generation R); dr. H. Tiemeier, epidemioloog, en prof.dr. F.C. Verhulst, kinderpsychiater.

Afd. Epidemiologie: dr. H. Tiemeier en prof.dr. A. Hofman, epidemiologen.

Afd. Kindergeneeskunde: prof.dr. H.A. Moll, kinderarts.

Afd. Verloskunde en Vrouwenziekten: prof.dr. E.A.P. Steegers, gynaecoloog.

Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg: prof.dr. J.P. Mackenbach, sociaal geneeskundige.

Vrije Universiteit, Amsterdam.

Afd. Ontwikkelingspsychologie: dr. P.A.C. van Lier, psycholoog.

Contact dr. H. Tiemeier (h.tiemeier@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Het Generation R-onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC te Rotterdam, in nauwe samenwerking met de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, GGD Rotterdam, Thuiszorg Rotterdam en de Stichting Trombosedienst & Artsenlaboratorium Rijnmond (STAR). Aan het onderzoek leveren huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen en apotheken in Rotterdam een belangrijke bijdrage.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: de eerste fase van het Generation R-onderzoek werd mogelijk gemaakt door financiële steun van het Erasmus MC Rotterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en ZonMw. De huidige studie werd tevens mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw in het programma Geestkracht (nr. 10.000.1003).
Aanvaard op 21 februari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties