Nog steeds korte overleving bij mesothelioom na blootstelling aan asbest

Nog steeds korte overleving bij mesothelioom na blootstelling aan asbest
Open

Nieuws
27-06-2012
Lucas Maillette de Buy Wenniger

De mediane overleving na de diagnose ‘maligne mesothelioom’ is in Nederland 333 dagen. Dat blijkt uit een analyse van een cohort van 1353 mensen die zich bij het Instituut Asbestslachtoffers aanmeldden in verband met een kwaadaardige ziekte van de long- of buikvliezen (Br J Cancer. 2012; epub 29 mei).

De door het Instituut Asbestslachtoffers geïnitieerde retrospectieve studie onderzocht de overleving en karakteristieken van alle personen die op basis van een mesothelioom tussen 2005 en 2008 voor financiële compensatie in aanmerking waren gekomen. 78% van de patiënten was direct blootgesteld geweest aan asbestvezels, ongeveer de helft van alle patiënten langer dan 20 jaar. Met 91% was het grootste deel van de populatie man, met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar en 96% van de patiënten had een tumor in de pleura. Mensen met een peritoneale tumor hadden overigens een significant slechtere overleving, mogelijk door een vertraagde detectie van de ziekte.

Na de diagnose overleed 53% in het eerste jaar. Slechts 20% overleefde meer dan 2 jaar, en 3 jaar na de diagnose was nog 15% van de patiënten in leven. De auteurs denken dat de overleving verbetert wanneer de tumoren in een vroeger stadium worden ontdekt. In ieder geval is de korte overleving na diagnose een sterk argument voor het bestaansrecht van het Instituut. Sinds het jaar 2000 verzorgt dit samenwerkingsverband van overheid, verzekeraars, werkgevers en asbestslachtoffers de beoordeling van schadeclaims. Terechte claims worden zo snel mogelijk toegewezen, om de kans te verhogen dat de patiënten dit nog bij leven ontvangen.

In totaal zijn er 340.000 mensen in Nederland beroepshalve met asbest in aanraking gekomen, waarvan ongeveer 4% zal overlijden aan een maligne mesothelioom.

(Bijdrage: Lucas Maillette de Buy Wenniger.)