Problematische mesothelioomcasussen aangemeld bij het Instituut Asbestslachtoffers: beoordeling door de werkgroep Mesotheliomen van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Onderzoek
P. Baas
P. Sleeswijk
W.F.M. Strankinga
E.J. van Hezik
J.A. Burgers
K.Y. Tan
J.H. Schouwink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:759-63
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van de beoordelingen door de werkgroep Mesotheliomen van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) van problematische casussen aangemeld bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Opzet

Descriptief.

Methode

De pathologische bevestiging van een beroepsgebonden maligne pleuraal mesothelioom is in ongeveer 10 van de casussen moeilijk. De werkgroep Mesotheliomen van de NVALT is door het IAS gevraagd om bij deze casussen te bemiddelen. Wanneer geen sluitende histologische of cytologische diagnose bekend is, wordt door 3 longspecialisten een uitspraak gedaan over de diagnose aan de hand van correspondentie, röntgenonderzoek en overige informatie.

Resultaten

In de periode januari 2000-maart 2004 heeft de werkgroep 132 casussen beoordeeld, waarvan tweederde (n = 89) als passend bij de diagnose ‘maligne pleuramesothelioom’ werd beoordeeld en eenderde (n = 43) als niet-passend. Voor 69 (91/132) van de casussen oordeelden de 3 onafhankelijke specialisten unaniem. De mediane duur van ontvangst tot rapportage was 25 dagen (uitersten: 1-185).

Conclusie

De beschreven aanpak was effectief en snel.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:759-63

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Thorax-oncologie, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Hr.dr.P.Baas en hr.dr.J.A.Burgers, longartsen.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Cardiothoracale Chirurgie, Amsterdam.

Mw.P.Sleeswijk, medisch student.

BovenIJ Ziekenhuis, afd. Longziekten, Amsterdam.

Hr.W.F.M.Strankinga, longarts.

Ziekenhuis Walcheren, afd. Longziekten, Vlissingen.

Hr.E.J.van Hezik, longarts.

St. Franciscus Ziekenhuis, afd. Longziekten, Rotterdam.

Hr.K.Y.Tan, longarts.

Medisch Spectrum Twente, afd. Longziekten, Enschede.

Hr.dr.J.H.Schouwink, longarts.

Contact hr.dr.P.Baas (p.baas@nki.nl)

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met meer dan 6 auteurs; naar het oordeel van de redactie voldoen allen aan de criteria voor auteurschap.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties