Financiële compensatie voor patiënten met asbestose

Perspectief
Wanda Hagmolen of ten Have
Jos M. Rooijackers
J.A. (Sjaak) Burgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D544
Abstract

Samenvatting

Asbestose is in Nederland een zeldzame, werkgerelateerde longfibrose die wordt veroorzaakt door langdurige en intensieve blootstelling aan asbest. Ook meer dan 20-30 jaar na de eerste blootstelling kan de ziekte een grote impact hebben op de kwaliteit van leven en de levensverwachting. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) bemiddelt tussen de slachtoffers en hun huidige of voormalige werkgevers over het betalen van een schadevergoeding. Procedures om de voormalige werkgever aansprakelijk te stellen duren lang en zijn belastend. Sinds 1 april 2014 is het daarom mogelijk om een financiële tegemoetkoming van de staat te krijgen. Wie hiervoor in aanmerking komt wordt beoordeeld door het IAS en het Nederlands Asbestose Panel. In dit artikel besteden wij uitgebreid aandacht aan de voorwaarden voor en het proces van financiële tegemoetkoming. Sinds de regeling van kracht is geworden hebben meer dan 250 asbestslachtoffers een aanvraag ingediend; tot nu toe voldeden 65 aanvragers aan de opgestelde voorwaarden.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Longziekten, Nijmegen.

Dr. W. Hagmolen of ten Have, longarts.

Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht.

Dr. J.M. Rooijackers, longarts.

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Thoracale Oncologie, Amsterdam.

Dr. J.A. Burgers, longarts.

Contact dr. W. Hagmolen of ten Have (wanda.hagmolenoftenhave@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Noël J.J. Schlösser, prof.dr. Joachim M.F.G. Aerts, prof.dr. Paul Baas, Wieneke A. Buikhuisen, dr. Robin Cornelissen, M.J. (Arjen) van Henten, Ed J. van Hezik, Nico G.M. van ’t Hullenaar, dr. Maarten A.M. Jansen, Josine M.M.F. Quispel, K.Y. (Yoeke) Tan, Frans M.J. Toben, M. (Rien) Schrijver, Gerben P. Bootsma, dr. Paul Bresser, prof.dr. Jan C. Grutters en dr. Leon M. van den Toorn droegen als medebeoordelaars van de aangeboden casussen bij aan dit artikel. Ferry Lalezari, radioloog, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, beoordeelde de CT-beelden opnieuw.

Auteur Belangenverstrengeling
Wanda Hagmolen of ten Have ICMJE-formulier
Jos M. Rooijackers ICMJE-formulier
J.A. (Sjaak) Burgers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties