Gelukkiger worden? Verzorg anderen

Gelukkiger worden? Verzorg anderen
Open

Nieuws
19-12-2012
Loes van der Laak

Mantelzorgers die chronisch zieke of gehandicapte familieleden, vrienden of kennissen verzorgen zijn gelukkiger dan mensen die niet voor een ander zorgen. Dat blijkt uit een onderzoek van Cretien van Campen (Sociaal en Cultureel Planbureau) in de Scandinavian Journal of Caring Sciences (2012; epub 10 mei). De duur van de zorg moet dan wel minder dan 6 uur per week bedragen; meer dan 11 uur per week zorg verlenen verlaagt het gevoel van geluk.

In Nederland leveren mantelzorgers een grote bijdrage in de thuiszorg, naast de professionele ondersteuning. De Nederlandse overheid stimuleert hun betrokkenheid, maar is ook bezorgd is over de mogelijke belasting die deze zorg met zich meebrengt. Mantelzorg kan namelijk enerzijds worden ervaren als een last die het persoonlijk welzijn vermindert, anderzijds kan het helpen van anderen ervaren worden als een zinvolle activiteit die het welzijn verhoogt.

Van Campen en collega’s analyseerden geluk in de gegevens van 336 mantelzorgers en 1765 mensen die niemand verzorgden, afkomstig uit een nationaal bevolkingsonderzoek (‘Culturele Veranderingen’ 2004) onder Nederlanders van 16 jaar en ouder. Mantelzorgers waren vaker hoog opgeleid, werkloos, vrouwelijk, en verrichten vaker vrijwilligerswerk. De onderzoekers vonden dat mantelzorgers hogere geluksscores hadden (3,94-4,00 op een schaal van 1-5) dan niet-mantelzorgers (3,88) als zij zorg leverden van 1-5 uur per week, gecorrigeerd voor onder andere geslacht, gezinssamenstelling en opleiding. Verzorging van iemand voor meer dan 6 uur per week gaf lagere geluksscores.

Hoewel het plausibel lijkt dat de resultaten op alle vormen van mantelzorg toepasbaar zijn, zal het waarschijnlijk verschil uitmaken of iemand bijvoorbeeld een oudere verzorgt, of iemand met leerproblemen of een terminale patiënt. Daarnaast blijft het volgens de auteurs onduidelijk of mensen gelukkiger zijn omdat ze iemand verzorgen óf dat gelukkige mensen eerder geneigd zijn iemand te verzorgen.

(Bijdrage: Loes van der Laak.)