Mantelzorg bij dementie en de kracht van sociale gezondheid

Illustratie van een oude vrouw met een wandelstok. In een gedachteballon staan vraagtekens. Ze wordt aan haar arm begeleid door een jonge vrouw.
Myrra Vernooij-Dassen
Alice de Boer
Marjolein E. de Vugt
Franka J.M. Meiland
Rose-Marie Dröes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1878
Abstract

Samenvatting

In dit artikel geven wij de huidige stand van zaken voor mantelzorg bij dementie. We richten ons hierbij op de impact van zorgverlening op de mantelzorger, zorgverleningsstrategieën en effectieve manieren om mantelzorgers te ondersteunen, waaronder e-health en technologische ondersteuning.

Mantelzorg voor mensen met dementie is intensief en heeft positieve en negatieve consequenties. Zo heeft 78% van de mantelzorgers een goed gevoel over de zorgverlening, maar voelt 15% zich zwaar belast.

Een stimulerende en ondersteunende aanpak creëert een positieve en veilige omgeving. Persoonsgerichte interventies die verschillende vormen van steun geven zijn het effectiefst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

E-health en technologische interventies laten veelbelovende resultaten zien op het gebied van vertrouwen, bezorgdheid en depressieve symptomen van mantelzorgers.

Nieuwe interventies dienen meer aandacht te hebben voor sociale gezondheid (‘social health’): de interactie tussen de persoon met dementie en de mantelzorger en het stimuleren van hun beider capaciteiten.

Auteursinformatie

Radboudumc, Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Nijmegen.

Prof.dr. M. Vernooij-Dassen, medisch socioloog.

Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag en Vrije Universiteit, afd. Sociologie, Amsterdam.

Prof.dr.ir. A. de Boer, sociale wetenschapper.

Maastricht University, School for Mental Health and Neuroscience, Alzheimer Center Limburg, Maastricht.

Dr. M.E. de Vugt, gezondheidszorgpsycholoog.

VUmc, afd. Psychiatrie, Amsterdam.

Dr. F.J.M. Meiland, psycholoog (tevens: VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, sectie GERION); prof.dr. R.M. Dröes, bewegingswetenschapper en hoogleraar psychosociale hulpverlening bij dementie.

Contact prof.dr. M. Vernooij-Dassen (myrra.vernooij-dassen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Myrra Vernooij-Dassen ICMJE-formulier
Alice de Boer ICMJE-formulier
Marjolein E. de Vugt ICMJE-formulier
Franka J.M. Meiland ICMJE-formulier
Rose-Marie Dröes ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties