Nieuwe uitdagingen aan de verloskunde

Opinie
J. van der Velden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2489-90
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2514.

De Nederlandse samenleving verkleurt. Dit gaat gepaard met een forse toename van het aandeel vrouwen uit etnische minderheden onder de zwangeren in Nederland. De vraag is of ons huidige verloskundige systeem daartoe voldoende is uitgerust. Een indicatie daarvoor wordt elders in dit tijdschrift gegeven door Anthony et al. in hun artikel over etnische verschillen in het zorgtraject dat zwangeren doorlopen en de keuzen die zij maken voor de plaats van baring.1 Daaruit komen interessante bevindingen naar voren:

- Nederlandse vrouwen bevallen het vaakst thuis (iets meer dan 30 van de Nederlandse zwangeren). Zij worden het minst frequent direct overgedragen aan de tweede lijn – minder dan 18 – maar het frequentst doorverwezen tijdens de zwangerschap (ruim 30) of de baring (ruim 12). Dit nieuws vergt nader onderzoek naar de motieven voor de keuzen in het doorlopen zorgtraject.

- Van de andere Europese…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Sociale Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Hr.prof.dr.J.van der Velden, sociaal geneeskundige (ekvandervelden@planet.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties