Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van het pancreascarcinoom

Stand van zaken
17-10-2016
Dutch Pancreatic Cancer Group
Aanvaard op 24-08-2016.
Gepubliceerd op 17-10-2016.
In print verschenen in week 42 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D538