Resultaten van de DROP-trial

Preoperatieve galwegdrainage voor pancreaskoptumoren: meer complicaties*

Onderzoek
Niels A. van der Gaag
Erik A.J. Rauws
Casper H.J. van Eijck
Marco J. Bruno
Erwin van der Harst
Frank J.G.M. Kubben
Josephus J.G.M. Gerritsen
Jan Willem Greve
Michael F. Gerhards
Ignace H.J.T. de Hingh
Jean H. Klinkenbijl
C. Yung Nio
Steve M.M. de Castro
Olivier R.C. Busch
Thomas M. van Gulik
Patrick M.M. Bossuyt
Dirk J. Gouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1883

Samenvatting

Doel

Nagaan of bij patiënten met obstructie-icterus door een tumor in de pancreaskop preoperatieve galwegdrainage gevolgd door chirurgische resectie minder complicaties geeft dan chirurgische resectie alleen.

Opzet

Multicentrische, gerandomiseerde, klinische trial. Trialnummer: ISRCTN31939699.

Methode

Patiënten met obstructie-icterus door een tumor in de pancreaskop en een serumwaarde van totaal bilirubine van 40-250 µmol/l, werden gerandomiseerd voor chirurgie zonder preoperatieve galwegdrainage binnen één week na diagnose, of 4-6 weken galwegdrainage gevolgd door chirurgie. Galwegdrainage werd primair verricht door stentplaatsing via endoscopische retrograde cholangiopancreatografie. Primaire uitkomstmaat was het optreden van ernstige complicaties gerelateerd aan drainage of chirurgie binnen 120 dagen na randomisatie. De analyses volgden een ‘intention-to-treat’-benadering.

Resultaten

202 patiënten werden opgenomen in de studie, 96 werden toegewezen aan directe chirurgie en 106 aan galwegdrainage gevolgd door chirurgie. 6 patiënten werden voor de analyse geëxcludeerd. Significant minder patiënten in de directe-chirurgiegroep kregen complicaties: 37 (39%) tegen 75 (74%) in de drainagegroep (relatief risico (RR): 0,54; 95%-BI: 0,41-0,71; p < 0,001). In de drainagegroep was galwegdrainage succesvol bij 96 patiënten (94%) na één of meerdere pogingen, complicaties traden op bij 47 patiënten (46%). Complicaties gerelateerd aan chirurgie traden op bij 35 patiënten (37%) in de directe-operatiegroep tegen 47 (47%) in de drainagegroep (RR: 0,79; 95%-BI: 0,57-1,11; p < 0,14). Sterfte en opnameduur waren niet significant verschillend tussen beide groepen.

Conclusie

Bij patiënten die een operatie dienen te ondergaan vanwege een tumor in de pancreaskop verhoogt het routinematig verrichten van preoperatieve galwegdrainage het aantal complicaties, terwijl het aantal complicaties door de resectie niet afneemt.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in The New England Journal of Medicine (2010;362:129-37) met als titel ‘Preoperative Biliary Drainage for Cancer of the Head of the Pancreas’.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam.

Afd. Heelkunde: drs. N.A. van der Gaag en drs. S.M.M. de Castro, artsen-onderzoekers; dr. O.R.C. Busch, prof. dr. T.M. van Gulik en prof. dr. D.J. Gouma, chirurgen.

Afd. Maag-darm-leverziekten: dr. E.A.J. Rauws, maag-darm-leverarts.

Afd. Radiologie: drs. C.Y. Nio, radioloog.

Afd. Klinische epidemiologie en biostatistiek: prof. dr. P.M.M. Bossuyt, klinisch epidemioloog.

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Afd. Heelkunde: prof. dr. C.H.J. van Eijck., chirurg.

Afd. Maag-darm-leverziekten: dr. M.J. Bruno, maag-darm-leverarts.

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam.

Afd. Heelkunde: dr. E. van der Harst, chirurg.

Afd. Maag-darm-leverziekten: dr. F.J.G.M. Kubben, maag-darm-leverarts.

Medisch Spectrum Twente, Enschede.

Afd. Heelkunde: dr. J.J.G.M. Gerritsen, chirurg.

Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam.

Afd. Heelkunde: dr. M.F. Gerhards, chirurg.

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven.

Afd. Heelkunde: dr. I.H.J.T. de Hingh, chirurg.

Rijnstaete Ziekenhuis, Arnhem.

Afd. Heelkunde: dr. J.H. Klinkenbijl, chirurg (thans: afd. Heelkunde, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam).

Contact prof. dr. D.J. Gouma (d.j.gouma@amc.uva.nl)

Verantwoording

De DROP-trialonderzoekers waren, behalve de auteurs: Academisch Medisch Centrum, Amsterdam – afd. Heelkunde: P.R. de Reuver, H. Obertop (thans: Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam), afd. Maag- Darm- en Leverziekten: P. Fockens, afd. Radiologie: S.S. Phoa, O.M. van Delden; Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam – afd. Heelkunde: M.J. Morak, C. Pek, J. van der Zee, afd. Maag- Darm- en Leverziekten: E.J. Kuipers; Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam – afd. Heelkunde: P.P. Coene; Medisch Spectrum Twente, Enschede – afd. Heelkunde: J. Klaasse, afd. Maag- Darm- en Leverziekten: M. Russell; Academisch Ziekenhuis Maastricht – afd. Heelkunde: R. van Dam, J.P. Rutten, C.H. Dejong; Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam – afd. Heelkunde: L.Th. de Wit, afd. Maag- Darm- en Leverziekten: A.E. Geraedts; Catharina Ziekenhuis, Eindhoven – afd. Heelkunde: S. Nienhuis; Rijnstaete Ziekenhuis, Arnhem – afd. Maag- Darm- en Leverziekten: M. Spanier; Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein – afd. Heelkunde: D. Boerma, B. van Ramshorst, afd. Maag- Darm- en Leverziekten: R. Timmer; Universitair Medisch Centrum Utrecht – afd. Heelkunde: M.G. Besselink, H.J. van Santvoort, H.G. Gooszen, afd. Maag- Darm- en Leverziekten: P.D. Siersema; Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg – afd. Heelkunde: J. Heisterkamp, C.J. van Laarhoven; Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn – afd. Heelkunde: E.J. Hesselink; Atrium Medisch Centrum, Heerlen – afd. Heelkunde: M. Sosef, afd. Maag- Darm- en Leverziekten: P. van der Schaar; Leids Universitair Medisch Centrum – afd. Heelkunde: B. Bonsing, P. Doornebosch.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: de studie werd gesponsord door ZonMw (945-03-015).
Aanvaard op 14 maart 2010

Pancreaskopcarcinoom: indicatie voor spoedoperatie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties