Betere behandelresultaten bij hilair cholangiocarcinoom na overgang op uitgebreidere ingreep: 20 jaar ervaring AMC

Onderzoek
Thomas M. van Gulik
Jaap J. Kloek
Anthony T. Ruys
Olivier R.C. Busch
Geertjan van Tienhoven
Johan S. Lameris
Erik A.J. Rauws
Dirk J. Gouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1815
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan wat de resultaten zijn van chirurgische behandeling van patiënten met een hilair cholangiocarcinoom (HCCA) vóór en na de overgang van overwegend lokale galwegresecties naar uitgebreidere resecties met partiële leverresectie teneinde de tumor radicaal te verwijderen in het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Opzet

Retrospectief en descriptief.

Methoden

In de periode 1988-2003 ondergingen 117 achtereenvolgende patiënten een resectie op verdenking van HCCA. Preoperatieve interventies bestonden uit diagnostische laparoscopie, galwegdrainage en radiotherapie (3 x 3,5 Gy) om postoperatieve entmetastasering te voorkomen. Vanaf 1998 werden uitgebreidere resecties uitgevoerd in de vorm van galwegresectie gecombineerd met een partiële leverresectie, in een multidiscipliniar verband. De uitkomsten van resectie werden geëvalueerd in patiënten die vóór deze verandering in chirurgische benadering (1988-1997, periode 1) en erna (1998-2003, periode 2) werden geopereerd.

Resultaten

Bij 18 patiënten (15,3%) werd in het resectiepreparaat een goedaardige afwijking (ontstekingstumor) gevonden. Bij de overige 99 patiënten werd de diagnose ‘HCCA’ bevestigd. In periode 2 ondergingen 21 (72%) van 29 patiënten galwegresectie in combinatie met partiële leverresectie, tegenover 17 (24%) van 70 patiënten in periode 1. Het aantal microscopisch radicale resecties nam toe van 20% in periode 1 tot 59% in periode 2. De 5-jaarsoverleving nam toe van 20% (SE: 5) in periode 1, tot 33% (SE: 9) periode 2. Morbiditeit en mortaliteit in periode 2 waren respectievelijk, 69% en 10%, tegenover 64% en 17% in periode 1.

Conclusie

Het in multidisciplinair verband uitvoeren van uitgebreidere resecties in de vorm van galwegresectie in combinatie met partiële leverresectie voor HCCA, ging gepaard met een groter aantal microscopisch radicale resecties en langere overleving. [webintro] Bij de chirurgische behandeling van patiënten met hilair cholangiocarcinoom (HCCA) is men in het AMC in 1998 overgegaan van vooral locale galwegresectie naar uitgebreidere resectie met hemihepatectomie. Zijn de resultaten verbeterd sinds die overgang?

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam.

Afd. Chirurgie: hr.prof.dr.T.M. van Gulik, chirurg, hr.dr.J.J. Kloek arts in opleiding

tot MDL-arts, hr.A.T. Ruys, arts, hr.prof.dr.O.R.C. Busch en hr.prof.dr.D.J. Gouma, chirurgen.

Afd. Radiotherapie: hr.dr.G. van Tienhoven, radiotherapeut.

Afd. Radiologie: hr.prof.dr.J.S. Lameris, radioloog.

Afd. Maag-Darm-Leverziekten: hr.dr.E.A.J. Rauws, maag-darm-lever-arts.

Contact prof.dr. T.M. van Gulik (t.m.vangulik@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 april 2010

Uitkomsten van 16 jaar oesofaguschirurgie: lage postoperatieve mortaliteit en verbeterde langetermijnoverleving
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties