Klinische relevantie van retrospectieve observaties

Opinie
Martijn G.H. van Oijen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2174
Abstract

In de huidige medische literatuur verschijnen steeds vaker retrospectieve vergelijkingen van verschillende, vaak chirurgische behandelingen. Zo ook deze week in het Tijdschrift.1,2 Dit type studies is zeer informatief en vaak uit toonaangevende centra met ervaren behandelaars, maar de resultaten zijn moeilijk te interpreteren. Als bijvoorbeeld de overleving na behandeling wordt vergeleken tussen periodes middels een kaplan-meier-curve, zien we de twee of meer curven prachtig uiteen lopen, wat betekent dat in de recentere jaren de overleving steeds beter wordt. Maar is dit alleen het gevolg van een verbeterde behandeling? Waarschijnlijk niet. Deze retrospectieve studies hebben namelijk een aantal tekortkomingen, waardoor dit soort harde conclusies niet gemakkelijk getrokken kan worden.

Tekortkomingen van retrospectieve onderzoeken

Cohorteffect Meestal worden nieuwe technieken geleidelijk over de tijd ingevoerd. Tussen bepaalde tijdvakken kan men dan een vergelijking van de resultaten maken. Maar het zal duidelijk zijn dat er in de bestudeerde tijd meer veranderd…

Auteursinformatie

UMC St Radboud, Nijmegen, Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten.

Contact Dr. M.G.H. van Oijen, klinisch epidemioloog (thans: UMC Utrecht, afd. Maag-, Darm-, en Leverziekten) (m.g.h.vanoijen-3@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 mei 2010

Uitkomsten van 16 jaar oesofaguschirurgie: lage postoperatieve mortaliteit en verbeterde langetermijnoverleving
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties