Nieuwe inzichten in de risico's van verschillende typen vetverdeling

Klinische praktijk
J.C. Seidell
I. den Tonkelaar
P.A.H. van Noord
E.A. Baanders-van Halewijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1779-82

Ruim 5 jaar geleden werd in dit tijdschrift al aandacht besteed aan het belang van de verdeling van vetweefsel over het lichaam in verband met de gezondheid.12 In de afgelopen jaren zijn vele nieuwe inzichten verworven in de mechanismen die de risico's van een abdominale vetverdeling ten opzichte van een gluteaal-femorale vetverdeling ten minste gedeeltelijk kunnen verklaren.

Epidemiologische kenmerken

Zowel in prospectieve als in transversale onderzoekingen bleek een verband te bestaan tussen de verhouding tussen middel- en heupomtrek als indicator voor vetverdeling en een grote scala van aandoeningen, waarvan ischemische hartziekten, cerebrovasculaire accidenten en diabetes mellitus type II waarschijnlijk de belangrijkste zijn.3 De vetverdeling wordt, onafhankelijk van de mate van overgewicht, in verband gebracht met een wijd spectrum van risicofactoren voor deze aandoeningen, zoals hypertensie, hypertriglyceridemie, hyperinsulinemie en verhoogde serumconcentraties fibrinogeen.45 Tevens houden een aantal gedragsuitingen, zoals rookgewoonten, fysieke activiteit en waarschijnlijk ook alcoholconsumptie en…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, vakgroep Algemene Gezondheidszorg en Epidemiologie, Postbus 19006, 3501 DA Utrecht.

Mw.drs.I.den Tonkelaar, bioloog; drs.P.A.H.van Noord, arts-epidemioloog; mw.dr.E.A.Baanders-van Halewijn, epidemioloog.

Landbouwuniversiteit, vakgroep Humane Voeding, Wageningen.

Dr.J.C.Seidell, voedingskundige.

Contact drs.P.A.H.van Noord

Ook interessant

Reacties