Vetverdeling; een nieuwe risico-indicator voor hypertensie

Onderzoek
J.W.M. Muris
H.C.W. de Vet
F. ten Hoor
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:276-9
Abstract

Samenvatting

Een transversaal patiënt-controle-onderzoek werd in 2 huisartspraktijken verricht naar een verband tussen vetverdeling en ongecompliceerde hypertensie. Bij 92 personen met hypertensie en bij een controlegroep van 92 voor wat betreft leeftijd en geslacht overeenkomende personen uit dezelfde huisartspraktijk werden middel, -heup, en dij-omtrek en lichaamsgewicht gemeten. Rookgewoonten, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit en overgewicht in de familie werden in een gestructureerd interview vastgelegd. Met behulp van logistische regressie-analyse werden odds ratio's bepaald.

De middel-dij-omtrekverhouding bleek een risico-indicator te zijn voor hypertensie, onafhankelijk van de Quetelet-index en andere verstorende variabelen (odds ratio: 2,62; 95-BI 1,24-5,51). Voor de middel-heupomtrekverhouding was deze odds ratio 1,78 (95-BI: 0,94-3,74, niet significant). Vetverdeling had een onafhankelijk verband met hypertensie. Uit preventief oogpunt is het van belang niet alleen op de hoogte te zijn van het lichaamsgewicht, maar ook van het type vetverdeling bij een bepaalde patiënt.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Vakgroep Huisartsgeneeskunde: J.W.M.Muris, huisarts te Venlo.

Vakgroep Epidemiologie en Gezondheidszorgonderzoek: dr.ir.H.C.W.de Vet.

Vakgroep Humane Biologie: prof.dr.F.ten Hoor.

Contact J.W.M.Muris

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties