Nieuwe context voor de wet BIG

Perspectief
Jaap G. Sijmons
Heinrich B. Winter
Joep H. Hubben
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7577
Abstract

Samenvatting

De Wet op de Individuele Beroepen in de Gezondheidszorg (Wet BIG) is in 2013 voor de tweede keer geëvalueerd. Het onderzoek laat zien dat de BIG-registratie bij patiënten maar zeer beperkt bekend is en dat het systeem van voorbehouden handelingen voor patiënten nauwelijks zichtbaar is. Zorginstellingen (voornamelijk ziekenhuizen) checken het register wel vaak, net als verzekeringsmaatschappijen bij het contracteren van instellingen. De kennis over het systeem van voorbehouden handelingen is ook onder professionals matig, terwijl de organisatie van de zorg in sterke mate gebaseerd is op deze systematiek. De kwaliteitsborging van de beroepsuitoefening is – sinds de stelselwijziging in 2006 – veel meer verankerd in de interne structuur van de zorg; hierdoor is het met de wet BIG anders gelopen dan de wetgever voor ogen stond. Volgens de onderzoekers belemmert dit echter niet dat de Wet BIG nog een wezenlijke functie vervult. De Wet BIG is weliswaar niet op haar eindbestemming aangekomen, maar haar doel wordt langs een andere weg wel bereikt.

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, afd. Gezondheidsrecht, Utrecht.

Prof.mr.dr. J.G. Sijmons, jurist (tevens Nysingh Advocaten en notarissen).

Rijksuniversiteit Groningen.

Afd. Bestuurskunde: prof.dr. H.B. Winter, bestuurskundige (tevens Pro Facto).

Afd. Gezondheidsrecht: prof.mr. J.H. Hubben (tevens Holland Consulting Group).

Contact prof.mr.dr. J.G. Sijmons (Jaap.Sijmons@nysingh.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel. Financiële ondersteuning: de auteurs ontvingen subsidie van ZonMw voor de evaluatie van de Wet BIG.

Verantwoording

Mr. Nicolette Woestenburg hielp bij de voorbereiding van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jaap G. Sijmons ICMJE-formulier
Heinrich B. Winter ICMJE-formulier
Joep H. Hubben ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties