Nieuwe bloedglucoseverlagende middelen bij type 2-diabetes

een literatuuroverzicht
Onderzoek
23-02-2010
Nanne Kleefstra, K.J.J. (Hans) van Hateren, S.T. (Bas) Houweling, Simon Verhoeven, Adriaan Kooy, A.N. (Lex) Goudswaard en Henk J.G. Bilo

Auteursinformatie

Isala Klinieken, Diabetes Kenniscentrum, Zwolle.

Drs. N. Kleefstra, arts-onderzoeker (tevens Langerhans Medical Research Group, Zwolle); drs. K.J.J. (Hans) van Hateren, arts-onderzoeker; dr. S.T. (Bas) Houweling, huisarts (tevens Langerhans Medical Research Group, Zwolle en huisartsenpraktijk Hoogstraten en Houweling, Sleeuwijk), prof.dr. H.J.G. Bilo, internist (tevens Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Interne geneeskunde).

Dr. S. Verhoeven, huisarts.

Bethesda Diabetes Research Centrum, Hoogeveen.

Dr. A. Kooy, internist (tevens Ziekenhuis Bethesda, afd. Interne Geneeskunde, Hoogeveen).

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Dr. A.N. (Lex) Goudswaard, huisarts.

Contactpersoon: drs. N. Kleefstra (kleefstra@langerhans.com).

Verantwoording

Belangenconflict: dr. A. Kooy en prof.dr. H.J.G. Bilo zijn lid van een adviescommissie bij Merck Sharp & Dohme. Dr. A. Kooy is lid van een adviescommissie van Novo Nordisk. Financiële ondersteuning: prof.dr. H.J.G. Bilo ontvangt een non-restricted grant voor onderzoek van Novo Nordisk. Voor dit literatuuronderzoek werd geen financiële ondersteuning ontvangen.
Aanvaard op 29 oktober 2009