Literatuurstudie naar het effect van dapagliflozine

SGLT-2-remmers: glucosurie als diabetesbehandeling

Onderzoek
Nanne Kleefstra
Iefke Drion
K.J.J. (Hans) van Hateren
Frits Holleman
A.N. (Lex) Goudswaard
Henk J.G. Bilo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5969
Abstract

Samenvatting

Doel

De effectiviteit en veiligheid beschrijven van dapagliflozine, de eerste natrium-glucose-cotransporter-2(SGLT-2)-remmer die in Nederland voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2) geregistreerd is.

Opzet

Literatuurstudie.

Methode

Wij zochten in de Medline-database naar artikelen over dapagliflozinegebruik bij patiënten met DM2. We includeerden gerandomiseerde onderzoeken met een minimale duur van 12 weken en systematische reviews die tot en met 19 oktober 2012 gepubliceerd waren. 2 beoordelaars selecteerden de artikelen op basis van titel, samenvatting en zo nodig de volledige tekst.

Resultaten

11 artikelen waren geschikt voor analyse. Het gebruik van dapagliflozine gaf een daling van de HbA1c-waarde van ongeveer 0,5-0,8 procentpunt (6-9 mmol/mol) ten opzichte van placebo. Het lichaamsgewicht van patiënten die dapagliflozine gebruikten, daalde 1,0-2,4 kg vergeleken met de placebo- en metforminecontrolegroepen. Urineweginfecties kwamen 2 maal vaker voor en genitale infecties 3-4 maal vaker. Er waren geen gegevens over het effect op micro- en macrovasculaire complicaties of mortaliteit.

Conclusie

Dapagliflozine reguleert de bloedglucosewaarden minder effectief dan de gangbare middelen, al tonen de weinige onderzoeken waarin dapagliflozine werd vergeleken met metformine of glipizide geen verschil in HbA1c-daling tussen de studiegroepen. Dapagliflozinegebruik leidt tot een geringe, klinisch niet-relevante gewichtsreductie. Over de effectiviteit en veiligheid op de lange termijn zijn nog geen gegevens.

Auteursinformatie

Isala Klinieken, Diabetes Kenniscentrum, Zwolle.

Academisch Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. F. Holleman, internist.

Medisch Centrum Molenzoom, Houten.

Dr. A.N. Goudswaard, huisarts.

Contact dr. N. Kleefstra (kleefstra@langerhans.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5969; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 7 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Nanne Kleefstra ICMJE-formulier
Iefke Drion ICMJE-formulier
K.J.J. (Hans) van Hateren ICMJE-formulier
Frits Holleman ICMJE-formulier
A.N. (Lex) Goudswaard ICMJE-formulier
Henk J.G. Bilo ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Diabetes mellitus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties