Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen en bloedingen uit maag- en duodenumulcera

Onderzoek
S.Y. de Boer
G.P. van Berge Henegouwen
E.M. Kluitman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:160-3
Abstract

Samenvatting

In een retrospectief onderzoek met controlepersonen werden de risicofactoren nagegaan, welke een rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van bloedende peptische ulcera. Speciale aandacht werd besteed aan de betekenis van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) met betrekking tot andere risicofactoren, morbiditeit en sterfte. Van de 89 patiënten met bloedende peptische ulcera gebruikten 47 NSAID's. Het relatieve risico van een bloeding door NSAID-gebruik was 6,0. Patiënten met een met NSAID-gebruik samengaande bloeding ondergingen meer operaties en zij kregen statistisch significant meer eenheden bloed toegediend dan de patiënten met bloedingen die geen NSAID gebruikten, hetgeen een rechtstreeks gevolg van het gebruik van NSAID's zou kunnen zijn.

De prognose van bloedingen bij NSAID-gebruikers was slechter dan van bloedingen bij patiënten die geen NSAID's gebruikten. Dit kan verklaard worden door de gemiddeld hogere leeftijd van de NSAID-gebruikers dan de niet-NSAID-gebruikers, en door het meer voorkomen van ernstig invaliderende aandoeningen zoals reumatoïde artritis en artrose in de patiëntengroep met bloedingen die NSAID's gebruikten.

Auteursinformatie

Ziekenhuis De Malberg G.Z., afd. Interne Geneeskunde, Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem.

S.Y.de Boer, assistent-geneeskundige; dr. G.P.van Berge Henegouwen, gastro-enteroloog; drs.E.M.Kluitman.

Contact S.Y.de Boer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties