Gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen en maag- en duodenumcomplicaties

Klinische praktijk
S.Y. de Boer
G.P. van Berge Henegouwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:154-7

Zie ook het artikel op bl. 160.

Het gebruik van ‘non-steroidal anti-inflammatory drugs’ (NSAID's) is in de laatste jaren sterk toegenomen.1 Kennelijk bestaat bij artsen en patiënten behoefte deze geneesmiddelen vaker te gebruiken. Tevens is het aantal indicaties uitgebreid.2 De ontwikkeling van de vele nieuwe NSAID's is een exponent van de grotere behoefte aan deze geneesmiddelen, en is waarschijnlijk ook gestimuleerd door de relatief vaak voorkomende bijwerkingen van de ‘oude’ NSAID's, zoals acetylsalicylzuur en fenylbutazon. Met het toenemende gebruik van NSAID's zullen de bijwerkingen op organen van het maag-darmkanaal eveneens vaker voorkomen. Hoewel al langer bekend is dat er verband is tussen NSAID-gebruik en benigne slokdarmstricturen als gevolg van oesophagitis,3 en er kort geleden ook argumenten zijn aangevoerd voor een oorzakelijke rol van NSAID's bij colitis, diverticulitis en perforaties van dunne en dikke darm,45 beperken wij ons in dit overzicht tot de bijwerkingen van deze…

Auteursinformatie

Ziekenhuis De Malberg G.Z., afd. Interne Geneeskunde, Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem.

S.Y.de Boer, assistent-geneeskundige; dr. G.P.van Berge Henegouwen, gastro-enteroloog.

Contact S.Y.de Boer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Rijswijk, januari 1988,

In het artikel van De Boer en Van Berge Henegouwen wordt de suggestie gewekt dat naproxen (Naprosyne), evenals ibuprofen, direct voor de patiënt beschikbaar zou zijn door rechtstreekse verkoop zonder recept (1988;154-7). Dit is echter niet geheel juist. Naproxen is, evenals alle andere NSAID's, ibuprofen uitgezonderd, een UA-produkt. Naproxen mag dus door de apotheker zonder recept worden afgeleverd, als dat naar zijn oordeel veilig geacht wordt. In tegenstelling tot ibuprofen is naproxen niet in de vrije verkoop bij de drogist.

A.G. van Osch

Arnhem, februari 1988,

Inderdaad wordt de suggestie gewekt dat ibuprofen en naproxen direct voor de patiënt beschikbaar zijn door rechtstreekse verkoop zonder recept. Wij gingen er abusievelijk van uit dat naproxen in de vorm van het geregistreerde geneesmiddel Femex, zonder recept bij apotheker en drogist verkrijgbaar was. De kritiek van de heer Van Osch is in dit opzicht terecht. Slechts ibuprofen mag, indien de dosis 200 mg per tablet is en indien de afleveringsvorm niet meer dan 20 stuks is, rechtstreeks verkocht worden zonder recept. De overige NSAID's zijn inderdaad UA-produkten, die dus niet door de drogist verkocht mogen worden. Wel kunnen deze produkten zonder recept door de apotheker worden geleverd, als dat naar zijn oordeel veilig geacht wordt.

S.Y. de Boer