Therapeutisch beleid bij ulcera ten gevolge van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen

Klinische praktijk
G.P. van Berge Henegouwen
J.W.J. Bijlsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:504-8

Inleiding

Het staat bijna onomstotelijk vast dat het gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) gepaard gaat met het ontstaan van erosies en ulcera in maag en duodenum en het optreden van complicaties, waardoor de sterftekans aanzienlijk toeneemt.12 Het relatieve risico dat een ulcus in maag of duodenum zal ontstaan is 1,5 tot 5 maal verhoogd tijdens het gebruik van NSAID's (tabel 1), wanneer we acetylsalicylzuurverbindingen niet meerekenen.

Ofschoon wel gesuggereerd is dat bij patiënten met reumatoïde artritis de genoemde afwijkingen eerder zouden ontstaan, is het bewijs hiervoor beslist niet geleverd. Waarschijnlijk speelt de immobiliteit van de patiënten hierbij een belangrijke rol. Ook kan soms een reeds bestaande vasculitis ertoe bijdragen. Onderzoek in het kader van het ‘American rheumatism association medical information system’ (ARAMIS), waarbij 30.000 patiënten met reumatische aandoeningen prospectief worden gevolgd, heeft aangetoond dat er een grote toename van de sterfte en van het aantal ziekenhuisopnamen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Gastro-enterologie: prof.dr.G.P.van Berge Henegouwen, gastro-enteroloog.

Afd. Reumatologie: prof.dr.J.W.J.Bijlsma, reumatoloog.

Contact prof.dr.G.P.van Berge Henegouwen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties