Niet altijd prikken in een schildkliernodus

Klinische praktijk
Bart Dorgelo
Johannes W.A. Smit
Thera P. Links
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9414
Abstract

Dames en Heren,

De incidentie van schildklierkanker is de laatste 10 jaar enorm toegenomen, terwijl de mortaliteit onveranderd is.1 Dit is vooral het gevolg van het vaststellen van kleine papillaire carcinomen die vroeger niet werden opgemerkt. En dit komt met name door het toenemende gebruik van echografie. In deze klinische les illustreren we de dilemma’s van de diagnostiek van de schildkliernodus en pleiten wij voor een goede afweging van diagnostiek en behandeling.

Patiënt A, een 35-jarige man, meldt zich bij de huisarts wegens een zwelling rechts in de hals. Zijn voorgeschiedenis vermeldt een Hodgkin-lymfoom stadium IIa, waarvoor hij op 19-jarige leeftijd een mantelveldbestraling kreeg. Zijn huisarts laat daarom direct echografie verrichten, waaruit blijkt dat de zwelling in de hals uitgaat van de schildklier. De radioloog meldt in zijn verslag een nodus van 1,5 cm met microcalcificaties en centrale vascularisatie. Hij adviseert een punctie, omdat hij een maligniteit niet kan…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Radiologie: drs. B. Dorgelo, radioloog.

Afd. Interne Geneeskunde: prof.dr. T.P. Links, internist-endocrinoloog.

Radboud universitair medisch centrum, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen.

Prof.dr. J.W.A. Smit, internist-endocrinoloog,

Contact prof.dr. T.P. Links (t.p.links@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Prof.dr. J. Kieviet, hoogleraar endocriene chirurgie en medische besliskunde, LUMC, berekende de likelihood- en oddratio’s die vermeld staan in tabel 3.

Auteur Belangenverstrengeling
Bart Dorgelo ICMJE-formulier
Johannes W.A. Smit ICMJE-formulier
Thera P. Links ICMJE-formulier
Richtlijn schildkliercarcinoom inclusief diagnostiek van de nodus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties