Vier patiënten met een incidentaloom van de schildklier bij fluor-18-deoxyglucose-positronemissietomografie (FDG-PET)

Klinische praktijk
M.J. Noordzij
L.J.M. de Heide
T.P. Links
P.L. Jager
B.H.R. Wolffenbuttel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2337-41
Abstract

Samenvatting

Bij 4 patiënten werd een incidentaloom van de schildklier gevonden via fluor-18-deoxyglucose-positronemissietomografie (FDG-PET). Bij de eerste patiënt, een 73-jarige man, werd een medullair schildkliercarcinoom ontdekt tijdens onderzoek ter stadiëring van een larynxcarcinoom. De tweede patiënt, een 81-jarige vrouw, bleek bij evaluatie van een haard in de long een folliculair schildkliercarcinoom te hebben. Bij de derde patiënt, een 64-jarige vrouw, werd een papillair schildkliercarcinoom gevonden tijdens disseminatieonderzoek na curatieve resectie van een bijnierschorscarcinoom. De vierde patiënt, een 78-jarige man, had een schildklierincidentaloom op de FDG-PET-scan die was gemaakt ter stadiëring van een recidief van een gastro-intestinale stromaceltumor. Bij 1,2-2,3 van de FDG-PET-scans wordt een incidentaloom van de schildklier gevonden. Hierbij bedraagt het risico op maligniteit van de schildklier tot 50. Daarom is verder onderzoek middels cytologische punctie geïndiceerd wanneer er een dergelijke schildklierafwijking op de FDG-PET-scan wordt gevonden. Samen met de patiënt moet de arts afwegen wat het nut van verder onderzoek en van een behandeling is in relatie tot de oorspronkelijke ziekte waarvoor de FDG-PET werd verricht.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2337-41

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Interne Geneeskunde, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden.

Mw.M.J.Noordzij, arts in opleiding tot internist; hr.L.J.M.de Heide, internist-endocrinoloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Endocrinologie: mw.dr.T.P.Links en hr.prof.dr.B.H.R.Wolffenbuttel, internisten-endocrinologen.

Afd. Nucleaire Geneeskunde: hr.dr.P.L.Jager, nucleair-geneeskundige.

Contact hr.L.J.M.de Heide (l.de.heide@znb.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties