Richtlijn 'Gedifferentieerd schildkliercarcinoom', inclusief de diagnostiek van de schildkliernodus

Klinische praktijk
T.P. Links
D.A.K.C.J.M. Huysmans
J.W.A. Smit
L.J.M. de Heide
J.F. Hamming
J. Kievit
M. van Leeuwen
R. van Pel
J.M.H. de Klerk
Y. van der Wel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1777-82
Abstract

Samenvatting

- Gedifferentieerd schildkliercarcinoom is een zeldzame aandoening. Adequate diagnostiek, behandeling en follow-up zijn complex en van groot belang voor het resultaat van de behandeling en de kwaliteit van leven van de patiënt.

- Patiënten met een gedifferentieerd schildkliercarcinoom presenteren zich in een groot aantal centra in Nederland, hetgeen de noodzaak van uniformiteit in handelen en behandelen onderstreept.

- Dit heeft de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie ertoe gebracht om een evidence-based richtlijn te ontwikkelen waarin, behalve voor de actuele wetenschappelijke aspecten, veel aandacht is voor de organisatie van de zorg.

- Bij de diagnostiek van een patiënt met een schildkliernodus staan de bepaling van thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) en cytologisch onderzoek van een dunnenaaldaspiraat centraal.

- Bij alle patiënten die een totale thyreoïdectomie hebben ondergaan, wordt ablatie van resterend schildklierweefsel met radioactief jodium (I-131) geadviseerd.

- In de follow-upschema’s wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten met een laag risico en patiënten met een niet-laag risico op een recidief van het schildkliercarcinoom.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1777-82

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Interne Geneeskunde, subafd. Endocrinologie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Mw.dr.T.P.Links, internist-endocrinoloog.

Catharina-ziekenhuis, afd. Radiologie, Eindhoven.

Mw.dr.D.A.K.C.J.M.Huysmans, nucleair geneeskundige.

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Interne Geneeskunde: hr.prof.dr.J.W.A.Smit, internist-endocrinoloog.

Afd. Chirurgie: hr.prof.dr.J.F.Hamming en hr.prof.dr.J.Kievit, chirurgen.

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Interne Geneeskunde, Leeuwarden.

Hr.L.J.M.de Heide, internist-endocrinoloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Radiologie, Utrecht.

Hr.dr.M.van Leeuwen, radioloog.

Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam.

Mw.R.van Pel, patholoog.

Meander Medisch Centrum, afd. Radiologie, Amersfoort.

Hr.dr.J.M.H.de Klerk, nucleair geneeskundige.

Integraal Kankercentrum Noord-Nederland.

Contact Mw.Y.van der Wel, arts

Verantwoording

Namens de werkgroep Gedifferentieerd Schildkliercarcinoom, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties