Niertrauma en hypertensie

Onderzoek
S.J.M. Monstrey
Chr. van der Werken
F.M.J. Debruyne
R.J.A. Goris
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1396-9
Abstract

Samenvatting

Hypertensie wordt algemeen beschouwd als een mogelijke late complicatie van een nierletsel. Een retrospectief onderzoek werd verricht bij 622 patiënten met een nierletsel, opgenomen in het Sint Radboudziekenhuis te Nijmegen in de periode 1972-1983. Latere bloeddrukmetingen werden verricht bij 435 (76) van de 569 overlevenden, 13 maanden tot 12 jaar (gemiddeld 5,6 jaar) na het ongeval. De patiënten bij wie een te hoge bloeddruk werd vastgesteld, ondergingen een nauwkeurig onderzoek. Bij geen van hen konden daarbij aanwijzingen worden gevonden voor een causaal verband tussen het nierletsel en de hypertensie. Na vergelijking met eerder gepubliceerde onderzoekingen concluderen wij dat vooral bij juiste diagnostische en therapeutische aanpak van nierletsels de kans op het ontstaan van hypertensie vrijwel nihil is. Langdurig en laat na-onderzoek van dergelijke patiënten is dan ook niet zinvol.

Auteursinformatie

Sint Radboudziekenhuis, Nijmegen.

Afd. Algemene Chirurgie: S.J.M.Monstrey, assistent-geneeskundige (thans: Akademisch Ziekenhuis, Kliniek voor Plastische Heelkunde, De Pintelaan 185, B 9000 Gent); prof.dr.R.J.A.Goris, chirurg.

Afd. Urologie: prof.dr.F.M.J.Debruyne, uroloog.

Sint Elisabeth Ziekenhuis, afd. Algemene Chirurgie, Tilburg.

Chr.van der Werken, chirurg.

Contact S.J.M.Monstrey

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties