NHG-standaard ‘Incontinentie voor urine bij vrouwen’

Klinische praktijk
Zamire Damen-van Beek
Tjerk Wiersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D674
Abstract

Samenvatting

  • De NHG-standaard ‘Incontinentie voor urine bij vrouwen’ geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van volwassen vrouwen met klachten van stress-, urgency- of gemengde incontinentie.
  • De huisarts is alert op signalen van urine-incontinentie bij vrouwen en biedt zo nodig actief diagnostiek en behandeling aan.
  • Gedeelde besluitvorming staat centraal in de standaard; huisarts en patiënt bespreken de behandelopties en bepalen het beleid in onderling overleg.
  • Vrouwen met stressincontinentie kunnen kiezen tussen bekkenbodemspieroefeningen en een pessarium als initiële behandeling. Het plaatsen van een midurethraalbandje wordt besproken als de initiële behandeling onvoldoende effectief is, of bij ernstige klachten.
  • De huisarts bespreekt met vrouwen met urgency-incontinentie bij wie blaastraining onvoldoende effectief is de voor- en nadelen van het toevoegen van een anticholinergicum.
  • Oefentherapie kan plaatsvinden in de huisartsenpraktijk of bij een bekkenfysiotherapeut.
Auteursinformatie

*Namens de NHG-werkgroep Incontinentie voor urine bij vrouwen, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Drs. Z. Damen-van Beek en dr. Tj.Wiersma, huisartsen.

Contactpersoon: drs. Z. Damen-van Beek (z.damen@nhg.org).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

*De NHG-werkgroep Incontinentie voor urine bij vrouwen bestaat uit Z. Damen-van Beek, D. Teunissen, J.H. Dekker, A.L.M. Lagro-Janssen, L.C.M. Berghmans, J.H.J.M. Uijen, G.H.C. Mientjes en Tj. Wiersma.

Auteur Belangenverstrengeling
Zamire Damen-van Beek ICMJE-formulier
Tjerk Wiersma ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties