Samenvatting van de standaard 'Incontinentie voor urine' (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
B. van Pinxteren
A.L.M. Lagro-Janssen
Tj. Wiersma
A.N. Goudswaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2559-63
Abstract

Samenvatting

- Twee jaar na de herziening van de NHG-standaard ‘Incontinentie voor urine’ is het tijd om de belangrijkste veranderingen samen te vatten.

- Het gebruik van een mictiedagboek wordt aanbevolen.

- De stresstest heeft in de eerste lijn geen meerwaarde ten opzichte van de anamnese.

- Er is geen plaats voor routinematig urodynamisch onderzoek bij patiënten die met incontinentieklachten bij de huisarts komen.

- Met de behandeling van stress- of urge-incontinentie dan wel gemengde incontinentie kan meestal worden begonnen in de eerste lijn; bekkenbodemspieroefeningen en blaastraining verdienen de voorkeur.

- Wanneer bij urge-incontinentie blaastraining onvoldoende effectief is, komt behandeling met anticholinerge spasmolytica in aanmerking.

- Gebruik van orale en vaginale oestrogenen en van flavoxaat wordt niet langer aanbevolen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2559-63

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Hr.drs.B.van Pinxteren en hr.dr.A.N.Goudswaard, huisartsen; hr.dr.Tj.Wiersma, huisarts en filosoof.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Huisartsgeneeskunde, onderafd. Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, 117 HAG, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.prof.dr.A.L.M.Lagro-Janssen, huisarts.

Contact mw.prof.dr.A.L.M.Lagro-Janssen (a.lagro-janssen@hag.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties