Gunstig effect van oefentherapie bij urine-incontinentie in de huisartspraktijk vooral afhankelijk van therapietrouw en motivatie

Onderzoek
A.L.M. Lagro-Janssen
A.J.A. Smits
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1273-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van factoren die het succes van oefentherapie bij vrouwen met urine-incontinentie beïnvloeden.

Plaats

Dertien huisartspraktijken in Nijmegen en omstreken.

Methode

In totaal werden 110 vrouwen onderzocht van 20-65 jaar die voor de klacht urine-incontinentie hulp vroegen aan hun huisarts. Hierbij werden patiëntkenmerken (leeftijd, pariteit, psychologische gegevens) en ziektekenmerken (type, duur, ernst, aanvang, cystocele en prolaps) vastgelegd. Bovendien werd de vrouwen gevraagd naar hun eigen ervaringen met betrekking tot belemmerende en stimulerende factoren voor succes. De door de huisarts ingestelde behandeling bestond uit bekkenbodemspieroefeningen in geval van stress-incontinentie en uit blaastraining bij urge-incontinentie.

De resultaten werden na 3 en na 12 maanden gemeten aan de hand van een incontinentiedagboek. Tevens werd de mate van therapietrouw beoordeeld.

Resultaten

Na 3 maanden was de gemiddelde frequentie van het urineverlies per week gedaald van 21 naar 8, na 12 tot 6. Therapietrouw vormde de belangrijkste bijdrage tot succes, zowel na 3 als na 12 maanden. Patiënten waren meer gemotiveerd om te oefenen, naarmate zij zich meer gehinderd voelden door het urineverlies. De andere patiënt- en ziektekenmerken waren voor het succes niet van belang.

Conclusie

Vrouwen die erin slagen om het oefenschema trouw in de dagelijkse praktijk toe te passen, vinden het meeste baat bij de behandeling. De therapietrouw hangt in belangrijke mate af van de ervaren last. Aandacht voor de motivatie van patiënten en voor de implementatie van de oefeningen is voor het slagen van de therapie onmisbaar.

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Sociale Geneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.dr.A.L.M.Lagro-Janssen en prof.dr.C.van Weel, huisartsen; dr.A.J.A.Smits, psycholoog.

Contact dr.A.L.M.Lagro-Janssen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties